Kulturkanon i undervisningen
 

Bordesholmalteret

 

 

Ordet alter

Ordet alter kommer af latin al’taria og betyder forhøjning, offerbord. Indenfor alle religioner er alteret det sted, hvor man ofrer til sin Gud/guder. Det kan derfor undre, at man har taget denne installation til sig i kristendommen, idet der ikke her gøres brug af ofring i form af fx tak- gave- eller soningsofre.  Ifølge kristendommen ofrede Gud sin søn for menneskenes skyld, og det har derfor ikke været nødvendigt at bringe ofre siden. I kirken bliver alteret i stedet brugt til at afholde nadver, der er den centrale kristne kulthandling, som her mødes i et menneskeligt og guddommeligt samlingspunkt.

 

I 300-tallet anerkendte kejser Konstantin den Store kristendommen som rigsreligion, hvilket udløste startskuddet til kirkebyggerierne. I forbindelse med disse indtog alteret en helt naturlig plads i rummet. Som erstatning for martyrgravene placerede man martyrens jordiske rester under alteret – blot skjult af et forhæng. Herved fremstod bordet som en sarkofag. I takt med, at flere kirker blev bygget, fordeltes martyrens rester ligeligt ud, så én kirke fik en hovedskal, en anden en arm, en tredje en finger osv. 

 

Bordesholmalteret

Altertavlen betegner den udsmykkede overbygning til et alterbord, som man i Danmark har kendt siden middelalderen. Et fantastisk eksempel på en sådan er Bordesholmalteret i Slesvig Domkirke. Tavlen er fremstillet af billedskærer Hans Brüggemann, som gennem syv år arbejdede på dette kunstværk. Det endelige resultat stod færdigt i 1521 og var oprindeligt et gravmæle for den senere Frederik den 1. af Danmarks hustru, Anna af Brandenburg. Hun døde kun 27 år gammel i 1514 og blev begravet i klosterkirken i Bordesholm ved Husum. Kong Frederik den 1. blev senere selv begravet i Slesvig Domkirke, hvor også altertavlen er at finde i dag. Bordesholmalteret måler 6,5 meter i højden og 7 meter i bredden og er udsmykket med næsten 400 figurer af egetræ. Altertavlen kan læses som en tegneserie, der fortæller beretningen om påskebegivenhederne i Jerusalem: Jesu indtog, tilfangetagelse, død og opstandelse.

 

Billeder af Bordesholmalteret i Slesvig Domkirke: www.graenseforeningen.dk. Se også kulturkanonens hjemmeside.

 

Mette Hansen og Anne Rosenskjold