Kulturkanon i undervisningen
 

Dansk / Historie gym.

Tværfaglige opgaver til Dansk og Historie:

Gymnasiale uddannelser:

 

HISTORIE - STX

Følgende mål fra historie kunne være styrende for undervisningen:

- Forklare måder at forme og styre samfund på og se konsekvenserne heraf for individets vilkår

- Bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk dokumenterende til eksempler på brug af fortiden.

DANSK - HF, HHX, HTX, STX

Mens det i dansk generelt for alle fire uddannelser er mål

- analyse og perspektivering af ikke-litterære tekster.

 

 

Nedenstående opgaver er forslag til, hvordan undervisningen på tværs af dansk og historie med udgangspunkt i kanonværket Jammers Minde og de perspektiverende tekster om barokken kan inddrage slotte, haver og museer i undervisningen. Enten som en lille studietur eller som et virtuelt projekt.

 

1. Gør ud fra billederne i afsnittet om kunst og kultur i tiden rede for de vigtigste kendetegn ved barokbygninger

 

2. Tag en tur på Slotssøen i Hillerød. Bor du for langt væk, er vejret for dårligt eller er det vinter, så tag en virtuel tur her (eksternt link ved klik på ord: http://wictor.dk/wictor/frederiksborg/frbSlot.html ==> Oplev Slotssøen i QuickTime®

og gør rede for de vigtigste forskelle mellem middelalderslottet og renæssan-ceslottet på Slotsøen.

 

3. Gå en virtuel tur i Barokhaven her (http://wictor.dk/wictor/frederiksborg/frbSlot.html): Du kan gå på både 1. og 3. etage af haven. Gør rede for de særlige stiltræk, der er karakteristiske for en barokhave.

 

4. Sammenlign i afsnittet  ”Slotte, haver og parker” (nederst på siten) de to barokhaver i henholdsvis Fredensborg og ved Frederiksborg Slot, og karakteriser de vigtigste forskelle og ligheder

 

5. Karakteriser de vigtigste forskelle på barokhaverne i Fredensborg og ved Frederiksborg Slot på den ene side og den romantiske have ved Frederiksborg Slot på den anden

 

6. Forklar samtlige forskelle ud fra arkitekturens funktion i samtiden.

 

Se også materialet på kulturkanonens hjemmeside

 

 

Peter Hartmann