Kulturkanon i undervisningen
 

Litteratur i perioden gym.

Opgaver til litteratur i perioden

Dansk i de gymnasiale uddannelser

Følgende opgaver til 2 af barokkens skribenter er tænkt som ideer til stilistisk og litteraturhistorisk perspektivering af Jammers Minde egnet for litteraturundervisning i de gymnasiale uddannelser.

 

Thomas Kingo:

1. Gør rede for den situation, Kingo beskriver i de første 4 verselinjer (indledningen) i ”Opskrift på et anker”. Teksten kan findes på www.adl.dk under Thomas Kingo Samlede Skrifter Bd. 2 s. 106.

Hvad mener Kingo, der skal ske med ankeret? Hvorfor?

2. Hvem er det ”jeg”, der taler?

3. Læs afsnittet ”Udenrigspolitik”og forklar den situation Kingo beskriver i selve digtet. Hvad er det for et ”Tvilling Rige”, han omtaler? Hvorfor er jernankeret meget mere værd end guld?

4. Hvilken rolle optræder Kingo i og med hvilken hensigt? Hvad vil han opnå?

 

Anders Bording:

1. Læs nedenstående uddrag af Den danske Mercurius fra 1. januar 1667, hvori slaget ved Lund d. 4. december 1676 mellem danske og svenske hære beskrives.

2. Undersøg, hvordan slaget endte. Brug evt.: www.sydsverige.dk

3. Hvordan afviger denne nyhedsdækning fra vore dages nyhedsdækning?

4. Hvilken hensigt har Anders Bording med denne dækning af slaget

 

Klik for en større gengivelse: www.adl.dk Under Anders Bording. Samlede Skrifter, Den Danske Mercurius s. 518.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supplerende litteratur:

1. Eira Storstein og Peer E. Sørensen: ”Den barokke tekst”, Dansklærerforeningen 1999). Se bl.a. glossariet om panegyrik og supplik.

2. Erik H. Henningsen m.fl.: Samlerens antologi af nordisk litteratur, bind, 3, Samlerens Forlag 1984, hvorfra citatet er taget. Heri findes realkommentarer og ordforklaringer s. 128.).

3. Se også litteraturlisten.

 

Se også materialet på kulturkanonens hjemmeside

 

 

Peter Hartmann