Kulturkanon i undervisningen
 

Erhvervshistorier

Introduktion til temaet Erhvervshistorier, som rummer forslag til brug af værkerne PH’s lampesystem og Gedser forsøgsmølle

 

Erhvervshistorien er knyttet til opdagelser og opfindelser, til forsøg og gentagne eksperimenter og til de landvindinger fra både ud- og indland, disse har bragt gennem tiden. Som nogle få eksempler kan nævnes: hjulplovens indførelse, sædskiftets og nye afgrøders betydning for landbruget, hollænderen Leeuwenhoeks opdagelser af det mikroskopiske liv i vanddråben set gennem slebne glas og dettes betydning for udviklingen indenfor lægevidenskaben. Nye skibstypers, dampmaskinens og elektricitetens betydning for samfundets infrastruktur og transportmuligheder. Det hele hænger sammen. Som bidrag til hvordan vi kan forstå vores liv og levevilkår, må også faget historie beskæftige sig med denne spændende del af Danmarks og Verdens historie.

 

 

Filip Madsen og Jens Aage Poulsen