Kulturkanon i undervisningen
 

Erindringspolitik

Introduktion til temaet Erindringspolitik.

Skal individer opleve sig som medlemmer af en gruppe, må der til den pågældende gruppe være knyttet erindringer, som deltagerne oplever medejerskab til. Således bygger sammenhængskraften i en vennekreds på, at vennerne har fælles erfaringer og fortællinger. Denne fond af fælles erindringer må holdes ved lige – ellers går gruppen i opløsning.

 

Også i store grupper, som fx en hel nation, afhænger sammenhængskraften af, at de enkelte medlemmer oplever nationen som et fællesskab. Bestræbelserne på at opretholde og udbygge fællesskabet kaldes erindringspolitik. Den nationale kulturkanon kan derfor siges bl.a. at have et erindringspolitisk sigte.

 

 

Filip Madsen og Jens Aage Poulsen