Kulturkanon i undervisningen
 

Introduktion

 

MUSIK - GRUNDSKOLEN

Slutmål fra Fælles Mål for musik for den obligatoriske musikundervisning:

 

 • Deltage aktivt i fælles musikalsk udfoldelse i sang, spil og bevægelse
 • Anvende et bredt udvalg af musikinstrumenter og musiklokalets tekniske udstyr
 • Spille enkle melodier og stemmer efter gehør og med støtte af notation
 • Anvende krop, stemme, musikinstrumenter og andre klangkilder i skabende musikalsk arbejde
 • Udføre enkel rytmisk eller melodisk improvisation
 • Komponere enkle melodier eller små musikstykker
 • Drøfte et musikalsk arrangement med andre og give ideér til dets udførelse
 • Lytte åbent og opmærksomt til indspillet og levende fremført musik
 • Anvende notation som hjælp til at skabe sig overblik over sammenhæng og formforløb i et musikstykke.

 

Der indgår følgende slutmål fra Fælles Mål for valgfaget musik:

 • Fordybe sig i musikarbejde på et afgrænset område
 • Reflektere over et musikalsk arbejde sammen med andre
 • Gøre rede for forskellige karakteristika ved den musik, der er arbejdet med
 • Dokumentere et intensivt og fordybende arbejde med musik i en musikalsk fremførelse eller et musikrelateret projekt.

 

 

3. symfoni (1972-75) af Per Nørgård

Undervisningsmaterialet ”Troldmandens Værksted” er opbygget med udgangspunkt i Per Nørgårds 3. symfoni 1972-75. Kanoniseringen af symfonien har sat fokus på nyere dansk kompositionsmusik. Området betragtes i almindelighed som værende udenfor rækkevidde for folkeskolens musikundervisning. Denne udfordring tages op i ”Troldmandens Værksted”.

 

Alle musikfagets tre indholdsområder bringes i spil i et forsøg på at åbne kanonværket for eleverne. Det musikalske fokus er Per Nørgårds uendelighedsrække, som afdækkes i en reduceret form. Det skabende perspektiv tager primært sit afsæt i brugen af IT, hvor eleverne får mulighed for at efterprøve forskellige teknikker, som ligger til grund for Per Nørgårds egen kompositionsproces. Et vigtigt afsæt til musikudøvelse er værkets brug af trommerytmer, som omsættes i pædagogisk praksis.

 

Materialet er fagligt set bygget kronologisk op idet eleverne efter en rytmisk og bevægelsesorienteret introduktion får mulighed for at arbejde med den mest reducerede form af uendelighedsrækken – nemlig totonerækken.

 

Det skabende arbejde med totonerækken foregår ved computerne og omtales i kap 3.

 

I kap. 4 udvides elevernes arbejdsområde til også at indbefatte en pentatonskala, som udnyttes dels på computerplatformen og dels i form af praktisk musikudøvelse.

 

Det klanglige aspekt bringes i fokus i kap. 5, hvor eleverne med udgangspunkt i Per Nørgårds rytmer og motiver får adgang til et spændende lydunivers. Her kan lydene moduleres, formes og farves i alle mulige fascinerende retninger.

 

I slutningen af ”Troldmandens Værksted” bringes de lærte færdigheder og idéer ind i en praktisk musikudøvelse - og så skal der lyttes til Per Nørgårds 3. symfoni!

 

Med Didaktiske overvejelser sættes ovenstående materiale ind i en forståelsesramme i forhold til den undervisningsmæssige opgave.

 

Materialet er rettet mod musikundervisningen i folkeskolen på mellemtrinnet (4.-6. klasse) samt i overbygningen (valgfag).

 

 

Se også materialet på kulturkanonens hjemmeside

 

Søren Bechman