Kulturkanon i undervisningen
 

C-niveau stx/hf

Forløbet opfylder læreplanens faglige mål i musik på C-niveau:

 • identificere musikalske parametre i forskellige stilarter og genrer i vestlig kunst- og populærmusik
 • demonstrere forståelse af musik i en historisk, samfundsmæssig og kulturel sammenhæng med anvendelse af grundlæggende begreber og metoder fra musiklære, hørelære og musikteori
 • anvende fagets terminologi i en diskussion af musikalsk tradition og fornyelse

 

 

Materialet henviser til:

Pelle Gudmundsen-Holmgreen: Symfoni–Antifoni. Dacapo DCCD 9010

 

Intensiv lytning – en indgang til Pelle Gudmundsen-Holmgreens Symfoni – Antifoni.

 

Ved Erik Christensen

 

 

Intensiv lytning er gentagen lytning med skiftende fokusering.

Formålet med intensiv lytning er:

 

 • At få eleverne til at acceptere både velkendt, ukendt og fremmedartet musik
 • At skærpe deres opmærksomhed, så de hører mere og mere i musikken – flere lag, nuancer, aspekter, enkeltdele og helheder, forgrund og baggrund …
 • At få dem til at beskrive musikoplevelsen med deres egne ord. Alle slags ord gælder – ikke kun de musikfaglige.

 

Til intensiv lytning er det bedst at udvælge korte musikcitater (1-2 minutter), så musikken kan holdes i hukommelsen. Længere stykker (3-4 minutter) opdeles i afsnit, som beskrives hver for sig. I endnu længere satser kan man udvælge et par minutter til intensiv lytning, derefter er det let at høre hele satsen ved en enkelt gennemlytning.  

 

Det er godt at sammenligne to stykker – sammenligningen gør det lettere at finde ord.

 

Sørg for den bedst mulige lydkvalitet, så musikken har fylde og dybde. MP3-filer og lignende reducerer musikkens klanglige rigdom.

 

Forbered selv forløbet ved at lytte mange gange, gerne sammen med en kollega. Og øv dig gerne på teknikken, så du kommer ind og ud af musikken på de rigtige steder.

 

Læs evt. mere om intensiv lytning på www.timespace.dk

 

En grundmodel for pædagogisk progression (som kan modificeres efter behov):

 1. Lyt
 2. Lyt en gang til
  Tal sammen to og to om hvad I har hørt
 3. Hør musikken en gang til og lyt efter noget som den anden har hørt
  Tal sammen igen to og to
  Opsamling i plenum på tavle eller flipover (gem resultaterne på papir til senere brug)
 4. Læreren formulerer et klart og enkelt spørgsmål
  Lyt og tal sammen to og to
  Opsamling i plenum
 5. Læreren formulerer et nyt spørgsmål
  Lyt og tal sammen to og to
  Opsamling i plenum
 6. Læreren formulerer endnu et spørgsmål
  Lyt
  Opsamling i plenum
 7. Eleverne taler sammen to og to og foreslår spørgsmål til næste lytning
  Lyt…

 

Det er vigtigt at lytte to gange, før man begynder at tale om musikken. Efter anden lytning er eleverne kvalificerede lyttere, fordi de kan huske musikken, og fordi personlige præferencer og fordomme er mindre dominerende end første gang.

 

Det er vigtigt at tale sammen to og to om musikken. I dialogen oplever alle at de kan finde ord for deres musikoplevelse, og ingen behøver at være bange for at sige noget.

 

Det er værdifuldt at høre musikken en tredje gang og lytte efter noget som den anden har hørt.

Det skærper opmærksomheden, stimulerer nysgerrigheden og uddyber oplevelsen.

 

Efter tre lytninger kan alle bidrage til beskrivelse af musikken i plenum. Læreren spørger alle tomandsgrupper. Der kan komme en mangfoldighed af beskrivelser frem: udtryk, følelser, bevægelser, stemninger, begivenheder, dramatiske forløb, musikfaglige beskrivelser af mange slags…

 

Nu er der fri bane for bevidstgørelse, fordybelse og præcisering af beskrivelserne. Her er det lærerens opgave at formulere et enkelt og klart spørgsmål som fokuserer den næste lytning. Og når eleverne lytter en gang til for at fokusere på det stillede spørgsmål, kommer de samtidig til at høre noget andet og mere ”udenom” som kan blive til gavn i de følgende lytninger.

 

Det er stadig vigtigt at eleverne snakker sammen to og to inden opsamling i plenum. Det er dialogen, der kalder beskrivelserne frem. Efter hver opgave eller hver anden opgave er det godt at skifte samtalepartner. Det giver variation i beskrivelserne og skaber tillid i gruppen.

 

Senere i forløbet, når alle kender musikken godt, kan man bede om svar på et spørgsmål i plenum uden forudgående dialog.

 

I en dygtig gruppe kan man bede eleverne formulere nye spørgsmål til fortsat lytning.

 

Regn med at opgaverne tager tid.

 

Lytteopgaver

 

Opgave 1: Tre slags musik i Antifoni

 1. Lyt til tre begyndelser: 1. sats (Track 2: 0’00-1’04) 2. sats (Track 3: 0’00-0’54)
  og 3. sats (Track 4: 0’00-0’45)  
 2. Lyt til de tre begyndelser igen.
  Tal sammen to og to om hvad I har hørt.
 3. Spørgsmål: Hvordan vil I beskrive de tre stykker? (skriv evt. jeres indtryk ned)
  Lyt igen og tal sammen to og to.
  Opsamling i plenum på tavle eller flipover. Læreren spørger alle grupper.
 4. Hør de tre stykker igen som afslutning (vigtigt).
  Evt. spontane kommentarer.

 

Bemærkning: Det er vigtigt at spille præcis det samme udsnit af musikken hver gang. Øv dig på at styre teknikken og tag stilling til, om du vil bruge pauseknappen eller fade hurtigt ud med volumenkontrollen.

 

Opgave 2: Tre andre slags musik i Antifoni

 1. Lyt til de tre følgende begyndelser: 4. sats (Track 5: 0’00-1’02) 5. sats (Track 6: 0’00-1’15)
  og 6. sats (Track 7: 0’00-1’04)
 2. Lyt til de tre begyndelser igen.
  Tal sammen to og to om hvad I har hørt.
 3. Spørgsmål: Hvilken karakter og hvilket udtryk har de tre stykker? (skriv evt. jeres indtryk ned)
  Lyt igen og tal sammen to og to.
  Opsamling i plenum på tavle eller flipover. Læreren spørger alle grupper.
 4. Hør de tre stykker igen som afslutning (vigtigt).
  Evt. spontane kommentarer.

 

Opgave 3: Antifoni 1. sats (CD Track 2: 3’57, stop CD-spilleren før næste sats)

 1. Lyt
 2. Lyt en gang til
  Tal sammen to og to om hvad I har hørt
 3. Spørgsmål: Hvornår begynder der et nyt afsnit? (følg med på tidstælleren)
  (Svar: 0’00-1’04 / 1’05-2’04 / 2’05-2’49 / 2’50-3’56)
  Lyt og tal sammen igen to og to
  Opsamling i plenum. Bliv enige om hvilke afsnit der er (skriv minutter og sekunder)
  Hvis der er tvivl, så lyt udvalgte steder igen.
 4. Lyt til afsnit 1 og 2.
  Spørgsmål: Sammenlign de to første afsnit: Hvilke forskelle, hvilke ligheder?
  Lyt og tal sammen igen to og to
  Opsamling i plenum
 5. Lyt til de følgende afsnit.
  Spørgsmål: Sammenlign de følgende afsnit: Hvilke forskelle, hvilke ligheder?
  Lyt og tal sammen igen to og to
  Opsamling i plenum
 6. Formuler evt. et supplerende spørgsmål
  Og lyt igen

 

Opgave 4: Antifoni 2. sats (CD Track 3: 0’00-2’34, musik fades med volumenknap)

 1. Lyt
 2. Lyt en gang til
  Tal sammen to og to om hvad I har hørt
 3. Hør musikken en gang til og lyt efter noget som den anden har hørt
  Tal sammen igen to og to
  Opsamling i plenum
 4. Spørgsmål: Hvor mange slags musik er der i det afsnit, vi har hørt?
  Lyt og tal sammen igen to og to
  Opsamling i plenum. Hvis der er tvivl og uenighed, så lyt udvalgte passager igen.
 5. Spørgsmål: Denne musik kan høres som ”stemmer der taler forbi hinanden”.
  På hvilke måder taler de forbi hinanden? 
  (f.eks. ”overdøver”, ”ignorerer”, ”afbryder”)
  Lyt og tal sammen igen to og to (ikke forbi hinanden)
  Opsamling i plenum
 6. Formuler evt. et supplerende spørgsmål
  Og lyt igen

 

Opgave 5: Antifoni 5. sats (CD Track 6: 3’24)

 1. Lyt
 2. Lyt en gang til
  Tal sammen to og to om hvad I har hørt
 3. Spørgsmål: Hvornår begynder der et nyt afsnit? (følg med på tidstælleren)
  (Svar: 0’00-0’51 / 0’52-2’00 / 2’00-3’04 / 3’05-3’24)
  Lyt og tal sammen igen to og to
  Opsamling i plenum. Bliv enige om hvilke afsnit der er (skriv minutter og sekunder)
 4. Spørgsmål: Karakteriser musikken i hvert enkelt afsnit
  Lyt
  Opsamling i plenum

 

Opgave 6: Antifoni 6. sats (CD Track 7: 0’00-2’35, musik fades med volumenknap)

 1. Lyt
 2. Lyt en gang til
  Tal sammen to og to om hvad I har hørt
 3. Spørgsmål: Hvad betyder det for musikken, at slagtøjet afbryder strygerne?
  Lyt og tal sammen igen to og to
  Opsamling i plenum
 4. Formuler evt. et supplerende spørgsmål
  Og lyt igen

 

Opgave 7: Symfoni (CD Track 1: 2’29)

 1. Lyt
 2. Lyt en gang til
  Tal sammen to og to om hvad I har hørt
 3. Hør musikken en gang til og lyt efter noget som den anden har hørt
  Tal sammen igen to og to
  Opsamling i plenum
 4. Spørgsmål: På hvilke måder er musikken i denne korte Symfoni anderledes end musikken i Antifoni?
  Lyt og tal sammen igen to og to
  Opsamling i plenum
 5. Formuler evt. et supplerende spørgsmål
  Og lyt igen

 

 

Se også materialet på kulturkanonens hjemmeside