Kulturkanon i undervisningen
 

Troldmandens lærling 1

Motiver

Med udgangspunkt i kanonværket ”Symphony Antiphony” af Pelle Gudmundsen-Holmgreen lægger Troldmandens Lærling op til et spændende og udfordrende kompositionsarbejde med komponisten selv på sidelinjen. Med værkets hovedtema som klingende baggrund er det tanken at lade eleverne sammensætte toner til motiver, og at placere disse i forhold til hinanden og temaet. Da motiverne imidlertid ikke ’dukker op af sig selv’ ser denne vejledning det som sin opgave at præsentere Pelle Gudmundsen-Holmgreens originale motiver og beskrive de strukturer, som de danner. Med dem og It-teknologien ved hånden er det muligt at komme helt ind i troldmandens værksted for her at opleve og skabe musik.

 

Anskaf programmet

Da materialet har computeren som platform, er det naturligvis en forudsætning, at man har et velegnet program til sin rådighed. Blandt flere muligheder er valget faldet på Tunafish 1.4, som opfylder mange af de krav man må kunne stille til en sequenser. Programmet er først og fremmest enkelt og intuitivt i sin brugerflade, dernæst er det billigt. For 180 kr. (30 $) får man et program med faciliteter, som man normalt betaler betydeligt mere for. Den gratis demo-version er fuldt fungerende på nær at man ikke kan gemme arbejdskopien. Det er dog muligt at gemme (export) som wave, mp3, midi og Realmusic Ringtone . Det betyder, at det kan betale sig at gå i gang med arbejdet, idet produktet kan gemmes og efterfølgende brændes på CD, lagres på mp3-afspiller eller bruges som ringetone på mobilen. Programmet downloades på denne adresse: http://www.brambos.com/.

 

Målgruppe, motivation og slutmål

Lærere, der tidligere har arbejdet med Musicmaker, Ejay eller lignende, vil hurtigt erfare, at dette materiale er mere krævende, og at udfordringerne er flere og større. Motivationen og udfordringen ligger i at eleverne arbejder på lignende vilkår som komponisten, hvorved fornemmelsen af selv at have skabt noget føles ægte. For at kunne honorere de krav der stilles til  kompositionsarbejdet og til håndteringen af programmet, er det nødvendigt at eleverne har forudsætninger, der kan matche dem. Dvs. være i besiddelse af elementære it-kundskaber og gerne er forhåndskendskab til programmet.
I forhold til slutmål efter 6. klassetrin for faget Musik er det relevant særligt at fokusere på at kunne

 

 • komponere enkle melodier eller små musikstykker
 • drøfte et musikalsk arrangement med andre og give idéer til dets udførelse
 • lytte åbent og opmærksomt til indspillet og levende fremført musik
 • anvende notation som hjælp til at skabe overblik over sammenhæng og formforløb i et musikstykke

 

Før du går i gang med Troldmandens Lærling (Symphony)

For at lære programmet at kende er der lavet et introduktionsmateriale, som består af 10 loops i heavy metal-genren. Ved hjælp af disse loops er det muligt at opbygge korte forløb på 4-8 takter. Målet med dette ’kom i gang’ materiale er som nævnt at give eleverne et forhåndskendskab til programmet og er ikke et musikalsk mål i sig selv.

Materialet ligger på denne adresse: http://www.emu.dk/gsk/fag/mus/kanon/pgh/index.html og består af en demofil (heavymetal-demo) og 10 loops, som er lige til at sætte ind.

 

Se videoen

Det kan desuden anbefales at gennemse videoen, som beskriver de mest basale funktioner i Tunafish. Videoen ”tunaflash” kan downloades her: http://www.emu.dk/gsk/fag/mus/kanon/pgh/index.html

 

Hvordan virker Tunafish?

Når du åbner Tunafish dukker dette billede op. Klik på det og du er klar. Tunafish åbner automatisk i ”Drum”. Den skal vi faktisk ikke bruge, men benyt alligevel lejligheden til at gøre de første erfaringer.

 

 • Indsæt en lyd ved at klikke en gang
 • Slet en lyd ved at højreklikke på lyden

 


Der findes 3 værktøjer i Tunafish

 • Med markøren ved den blå pil kan du indsætte og flytte en lyd. I Samplemode kan værktøjet også forlænge en lyd.
 • Markøren ved den grønne pil giver mulighed for at se trommesporet i forskellige forstørrelsesgrader.
 • Med markøren ved den røde pil kan du markere et område.

 

Markér, kopiér og indsæt

 • Markér takt 1 ved at trække over takten med markeringsværktøjet (det bliver gråt)
 • Kopiér det markerede ved at trykke Ctrl+C
 • Indsæt det kopierede i takt 2 ved først at markere takt 2 (træk hen over) og dernæst trykke Ctrl+C

 

ELLER


Skift til Overview vinduet ved at klikke på
”Overview” ude til højre i skærmen.

 • Markér en takt ved at venstreklikke
 • Højreklik derefter på takten og vælg ”Copy”
 • Markér den takt hvor kopien skal indsættes, højreklik og vælg ”Paste”

 

Segments

Har man lavet et godt loop kan det gemmes som et Segment og bruges på følgende måde:

 

 • Klik på Segment i menuen og vælg Duplicate segment
 • Nu bliver segmentet indsat til venstre i billedet
 • Klik på Songmode i højre del af skærmen
 • Træk det og placér det efter Segment 1
 • Klik på og lyt

 

 

 

Importér lydene

Start med at klikke på

Herved åbnes pianorullevinduet, som du ser herunder. Hver takt (1,2 etc.) er inddelt i 4/4, og hver 1/4-del er igen inddelt i 4/16-dele.

 


 • Klik på Sample
 • Klik på Sample Manager i næste vindue

 

Klik på Import og navigér frem til den mappe, som indeholder heavy metal lydene.

Dobbeltklik på en lyd og den er indsat i Sample Manager.

 

Da der er 10 lyde skal proceduren gentages 10 gange. Hvis du ved en fejl får en lyd importeret 2 gange markerer du den blot og vælger Delete. Som standard er der forskellige trommelyde at vælge imellem (Open HH, Closed HH m.fl.). Dem skal vi ikke bruge nu, så markér dem og væg Delete. Når alle lyde er importeret klikker du Done.

Resultatet skulle gerne ligne billedet her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indsæt lyde og vælg tempo

Nu er lydene klar til at blive indsat i de forskellige spor. Som du kan se er der 10 spor.

Klik i det første spor (blå pil) og vælg trommer_1 fra Sample

 

 

Nu er lyden indsat i spor 1 og er klar til brug. I stedet for at der bare står ’1’ er det en god ide at skrive navnet på den lyd der findes i sporet. Det gøres ved at højreklikke i navnefeltet (rød pil) og skrive et navn.

 

Det er vigtigt at tempoet er sat rigtigt. Lydene er ’født’ i tempo 100, så derfor skal de også afspilles i det tempo. Ret tempoet til her

 

Lydenes placering og længde

Alle lyde placeres på tonen C, som ligger ved den sorte prik

Læg mærke til at lydene har et tal i slutningen af navnet. Det betyder at lyden
 ’er født’ som en 1-takt, 2-takt eller 4-takt lyd. For at kunne høre hele loopet (lyden) skal den trækkes til den længde som tallet angiver og ikke længere.

Bemærk: Hvis du har sat en lyd ind der har længden 2 takter vil den næste lyd blive sat ind i samme længde.

 

Effekter

Når du har fået sat et par lyde eller 3 ind er det en god ide at  få skabt det rum, som musikken skal udfolde sig i.

 

Lydene er ’født’ tørre, dvs. uden ret megen rumklang. Det kan du ændre ved at klikke Effects (blå pil). F.eks. har jeg lagt lidt rumklang på trommesporet.

 

Senere, når vi skal arbejde med Pelle Gudmundsen-Holmgreen er arbejdet med effekterne et vigtigt element.

 

Eksperimentér også med Pan (højre/venstre kanal), Delay og Flanger.

 

For at komme tilbage til normalt udseende klikker du i sporet, hvor der ikke står noget.

 

 

Symphony af Pelle Gudmundsen-Holmgreen

 

Klar

Efter en tur i rock/hiphop genren skulle eleverne gerne være så meget dus med programmet, at arbejdet med ’Symphony’  kan startes. Man kunne evt. begynde med at lytte kompositionen igennem.

 

http://www.open-space.dk kan du høre ”Symphony Antiphony” og således få et indtryk af hele kompositionen. På Forlaget Dacapos hjemmeside http://www.dacapo-records.dk under Kulturkanon kan du finde henvisning til Cd’en. På samme side finder man også baggrundsmateriale om komponisten, om selve kompositionen og desuden lydeksempler.

 

Parat
Første gennemlytning vil nok efterlade et markant indtryk. Det er kraftig kost, dynamisk, ekspressivt, til tider kaotisk. Hvad er egentlig meningen ? Skal vi lave noget der ligner ? Nej, ideen er at skabe et nyt stykke musik ved hjælp af det motivmateriale, som komponisten selv har brugt. Og som nævnt i indledningen, med hovedtemaet som klingende baggrund. Hovedtemaet danner således den ramme, som den nye komposition skal udfolde sig i. Herunder ser du de første 5 takter af hovedtemaet, som indleder satsen. Pelle Gudmundsen-Holmgreen bruger temaet som ramme eller baggrund igennem hele stykket ( 2 min. og 13 sek.). Vi skal til dette projekt kun bruge de 12 første takter, som tager ca. 30 sekunder at gennemspille. Vores komposition får altså en længde på 30 sekunder. Hvis man synes det er for lidt gentager man bare hovedtemaet i forlængelse af det første.

 

For at få en ide om hvordan det kan komme til at lyde, er der komponeret en demo ( Troldmanden – demo), som viser, hvordan det kan gribes an. Opfat den ikke som facit, men brug den som inspiration til at skabe nye ideer.

 

Du kan finde demoen  her: http://www.emu.dk/gsk/fag/mus/kanon/pgh/index.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start

Der er lavet 2 arbejdsfiler (ligger samme sted som demoen), hvoraf den første (troldmanden - reduceret) er en reduceret udgave af originalen ( troldmanden - original). Formålet med reduktionen er at muliggøre en progression fra et mere tilgængeligt konsonant udtryk, til den stærke dissonante  karakter, som kendetegner det originale lydspor. Der er således 3 måder at arbejde på:

1. Troldmanden - reduceret > Troldmanden – original.

2. Troldmanden – reduceret.
3. Troldmanden – original.  

Se en beskrivelse af reduktionen her.

 

Start med at åbne ”troldmanden - original” eller ”troldmanden - reduceret” ved at klikke på File/Open track. Bemærk: Du kan ikke åbne filen ved at dobbeltklikke på den!

 

NB Filerne indeholder hovedtemaet, som er lagt i spor 1 og i øvrigt alle andre lyde, der skal bruges.

Hvis der skulle blive behov ligger alle Symphony lyde samme sted som demo og arbejdsfiler.

Før du kan gå i gang, skal du først præsenteres for de motiver, som du skal arbejde med.

 

 

Det kompositoriske

Pelle Gudmundsen-Holmgreen bruger adskillige småmotiver til at opbygge satsen. Der er to, som er særligt fremtrædende:


Motiv 1(herunder) i det øverste system  består af 3 toner ( c#, e, f#), hvilket giver intervallerne:

 • Lille terts   (c# e)
 • Stor sekund (e f#)

 

Motivet ses i 2. og 3. system i en spejlvending (eb, c, bb) og i en transponeret udgave i 2., 3. system (g, bb, c) og i 4. system (f#, a, h#). Dette motiv myldrer frem satsen igennem og er en væsentlig del af dens sammenhængskraft.

Motiv 1

 

Motivet ’lille terts, stor sekund’ kommer i Tunafish til at se ud som vist på billedet herunder.

 

 • En lille terts bestående af 3 halvtoner, hvilket nemmest huskes som ’2 toner imellem lydene’.
 • En stor sekund bestående af 2 halvtoner, hvilket huskes som ’1 tone mellem lydene’.

 

 

 

Motiv 2 ses herunder.

 

 

Motiv 2, som består af :

 

 • En ren kvint bestående af 7 halvtoner, hvilket huskes som ”6 halvtoner imellem”.
 • Den formindskede kvint bestående af 6 halvtoner, hvilket huskes som ”5 halvtoner imellem”.

 

Kvintmotivet kan altså bruges i 2 udgaver. Den formindskede kvint er en ’opfindelse’, som bruges i demoversionen. Pelle Gudmundsen-Holmgreen bruger den ikke selv.

 

Skalaelementet

Pelle Gudmundsen-Holmgreen afslutter ofte motiv 1 med en skalabevægelse i opadgående eller nedadgående retning. I eksemplet herunder ses det tydeligt.

Hvis du kigger i ”troldmanden - demo” i fagotstemmen vil du kunne finde flere eksempler, hvor dette element er brugt.

 

         Delvist kromatisk skalabevægelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammensæt motiverne

De vigtigste elementer i ”Symphony” er således: Motiv 1, motiv 2 og skalabevægelsen. Motiverne kan imidlertid sagtens sammensættes til nye, som det f.eks. er gjort i kontrafagotstemmen ( se troldmanden - demo). På den måde kan man selv skabe nye motiver, som igen kan sammensættes på nye måder.

 

Det tekniske

De mest basale funktioner kan ses demonstreret i videoen ”tunaflash”. På ca. 4 minutter kommer den det meste igennem. Da det imidlertid ofte er praktisk med en papirvejledning, følger her en gennemgang af de vigtigste funktioner i programmet, hvoraf nogle allerede er delvist gennemgået  tidligere i vejledningen.

 

Indsæt, slet, flyt eller forlæng lyde

Hvis du har åbnet ”troldmanden_original” er filen klargjort, dvs. hovedtemaet ligger i spor 1 og de øvrige instrumenter har fået tildelt et spor. Start f.eks. med at indsætte en lyd i fagotsporet. Hvis du har valgt ”Large” med forstørrelsesglasset r det nemt at placere og ændre længden på lyden.

 

 • Indsæt en lyd ved at vælge og ”klik den på plads”
 • Slet en lyd ved at højreklikke på den
 • Flyt lyden ved at venstreklikke samtidig med at du holder musetasten nede
 • Forlæng eller forkort lyden ved at trække ( hold venstre mus nede mens du trækker) i den hvide ende af lyden.

 

Vær opmærksom på at en lyd bliver indsat i samme længde som den foregående.

 

Genbrug motiverne

Når du har fået sammensat et motiv der lyder godt, er det forholdsvis enkelt at genbruge det.

 

 • Klik på Overview ude til højre i skærmbilledet.
 • Højreklik på den takt du gerne vil kopiere og vælg Copy.
 • Markér den takt hvor kopien skal indsættes ved at klikke på den. Højreklik på samme og vælg Paste.

 

Hvis motivet går på tværs af takterne ( hvilket er helt normalt i denne komposition) vil man være nødt til manuelt at flytte tonerne enten til højre eller venstre. Brug flytteværktøjet til dette.

 

 

Flyt motivet op eller ned

Når først motivet har den rigtige horisontale placering er det nemt at flytte det vertikalt ( op eller ned).

 

 • Marker motivet med markeringsværktøjet og tryk Ctrl. + U (op) eller Ctrl. + D (ned).
 • Flyt motivet en oktav op eller ned ved at gå ind i menuen Edit og vælge ”Octave up” eller Octave down.

 

Loop selection

Efterhånden som kompositionen skrider frem vil der opstå et behov for at lytte til udvalgte takter.

 • Klik på
 • Markér derefter de takter der skal lyttes til ved at trække hen over dem
  I dette eksempel har jeg markeret takt 2 og 3 (mørkeblå)
 • Vælg til venstre i skærmen og klik på

 

Effekter

Det er en vigtig og spændende opgave at arbejde med effekterne (se side 4). Det er her at rummet skabes, og det er her, at instrumenterne placeres i forhold til hinanden.

 

Ved at kombinere funktionen ”Pan” (højre, venstre) med volumenfunktionen er det muligt at placere et instrument ret præcist i lydbilledet. Hør f.eks. i slutningen af ”troldmanden - demo”, hvor trompeten ”ekkoer” trombonen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentnavne

Hvis du vil ændre instrumentets navn, højreklikker du på det (orange pil) og skriver det nye i dialogboksen, som dukker op.

 

 

Jan Andersen

 

Se også materialet på kulturkanonens hjemmeside