Kulturkanon i undervisningen
 

Introduktion

Der indgår følgende slutmål fra Fælles Mål for musik for den obligatoriske musikundervisning:

 

  • komponere enkle melodier eller små musikstykker
  • drøfte et musikalsk arrangement med andre og give idéer til dets udførelse
  • lytte åbent og opmærksomt til indspillet og levende fremført musik
  • anvende notation som hjælp til at skabe overblik over sammenhæng og formforløb i et musikstykke

 

Der indgår følgende slutmål fra Fælles Mål for valgfaget musik:

  • fordybe sig i musikarbejde på et afgrænset område
  • reflektere over et musikalsk arbejde sammen med andre
  • gøre rede for forskellige karakteristika ved den musik, der er arbejdet med
  • dokumentere et intensivt og fordybende arbejde med musik i en musikalsk fremførelse eller et musikrelateret projekt.

 

 

Pelle Gudmundsen - Holmgreen: Symphony Antiphony

Introduktion til undervisningsmaterialet Troldmandens Lærling

 

Med kanoniseringen af værket ”Symphony Antiphony” af Pelle Gudmundsen – Holmgreen er der blevet sat fokus på et meget spændende område indenfor nyere dansk kompositionsmusik. Et område, som almindeligvis bliver betragtet som værende udenfor rækkevidde for folkeskolens musikundervisning. Den udfordring tager dette materiale op. Ambitionen er, at eleverne ikke alene skal stifte bekendtskab med musikken, de skal være medskabende aktører på vilkår, som ligner dem komponisten selv må have haft. Derfor titlen ”Troldmandens Lærling”.

 

Materialet, som er tilrettelagt med computeren som platform, arbejder på to fronter indenfor det musikalsk skabende område.

 

Troldmandens Lærling – motiver lægger således op til et spændende og udfordrende kompositionsarbejde med komponisten selv på sidelinjen. Med Symphony´s hovedtema som klingende baggrund er det tanken at lade eleverne sammensætte toner til motiver, og at placere disse i forhold til hinanden og Pelle Gudmundsen-Holmgreens hovedtematema.

 

Med udgangspunkt i 5. sats fra Antiphony åbner Troldmandens Lærling – klang døren ind til en utrolig fascinerende klangverden. Fokus er her rettet mod det klanglige aspekt. Materialet viser, hvorledes man kan modulere, forme og farve en klang, og desuden hvordan man med enkle midler kan skabe spændende, mystiske, komplicerede og til tider nærmest surrealistiske udtryk.

 

Med Didaktiske overvejelser sættes ovenstående materiale ind i en forståelsesramme i forhold til den undervisningsmæssige opgave.

 

Der er udarbejdet et materiale til gymnasiet om værket til det gymnasiale A-niveau, B-niveau, C-niveau samt til almen studieforberedelse,  og dette materiale kan tjene som lærerens baggrundsinformation.

 

Materialet er rettet mod musikundervisningen i folkeskolen på mellemtrinnet (5.-6. klasse) samt i overbygningen (valgfag).

 

Jan Andersen