Kulturkanon i undervisningen
 

At skabe og forstå romantikkens scenekunst

(Henvender sig til fagene billedkunst, dansk, dramatik, engelsk, historie, musik, mediefag)

 

Den romantiske helt: naturens muntre søn

Læs gennemgangen af Aladdin + de følgende citater fra stykket:

Første akt, s.10 øverst – s. 11 nederst og første akt, s. 17 midt – s. 20 øverst[1].

 

  • Hvad karakteriserer Aladdin i modsætning til forældrene?
  • Hvad karakteriserer Aladdin i modsætning til Noureddin?
  • Hvad sætter Aladdin i stand til at få fat i lampen? (og lampens ånd!)
  • Hvad karakteriserer Aladdin som helt?

 

Overvej, hvordan vil I sætte ham i scene som figur mht. holdning, stemmeføring, temporytme og kostume? (Tegn og skriv)

 

Afprøv overvejelserne i en iscenesættelse af citaterne

 

Det romantiske rum: naturens lukkede bog der åbner sig

Læs gennemgangen af Aladdin + de følgende citater fra stykket:

Første akt, s.38 nederst - 45 øverst

 

  • Hvilke værdier rummer bjerghulen?
  • Hvilken betydning får værdierne for Aladdins liv?

 

  • Overvej, hvordan I kan skabe en scenografi, der viser hulens betydning. (Tegn og skriv)
  • Overvej også, hvordan I kan benytte lyd og lys.
  • Overvej endelig et forslag til arrangement af scenen: Hvor skal korstemmerne f.eks. komme fra?

 

Afprøv arrangementet i praksis.

 

Peter Elung-Jensen og Johanne Winding Nordestgaard

 


[1] Sidetallene her refererer til Gyldendals bibliotek bd. 5 (1964). En faksimileudgave af den oprindelige udgivelse fra 1805 kan downloades fra www.kb.dk