Kulturkanon i undervisningen
 

Hvem ejer klassikerne?

(Henvender sig til fagene billedkunst, dansk, dramatik, engelsk, historie, musik, mediefag)

         

Oehlenschlæger fandt først og fremmest sit stof i de arabiske folkeeventyr ”Tusind og én nats eventyr”, men også i Shakespeares Stormen, En skærsommernatsdrøm og i Goethes Faust.  Først i 1839 fandt den første sceneopførelse sted. Skuespillere havde deklameret eller reciteret dele af teksten for et publikum, men en fuldstændig iscenesættelse fandt først sted med Bournonville som instruktør. Siden er flere kommet til, alle meget forskellige og med musik af både klassiske og mere populære komponister. Men hvem ejer Aladdin? Er det Bournonville og Det kgl. Teater, Flemming Enevold og Gladsaxe Teater, Kaspar Rostrup og TV-teatret eller Odense Teater i samarbejde med BaggaardTeatret?

 

På Betty Nansenteatret benyttede man 100-året for Henrik Ibsens død til bl.a. at iscenesætte læsedramaet Peer Gynt i en helt aktuel og ungdommelig stil - rap, comedy, trylleri og stand-up -  som havde stor gennemslagskraft hos de unge der strømmede til teatret.

www.bettynansen.dk kan man under skolemateriale læse, hvordan forestillingen blev til i et samarbejde mellem de fem spillere og instruktøren.

 

Et lignende arbejde kunne - i mindre målestok – sættes i gang med elever i forhold til udvalgte scener:

 

Vælg nogle scener ud eller lad eleverne gøre det. Spil dem igennem.


Hvad sker der, når Gadescenen mellem Aladdin, guldsmeden og jøden (s.67-70) og scenen mellem Soliman og narren (s. 217-223) spilles som Comedy –?

Hvad sker der, hvis Aladdins monologer (fx s.40-42 og 277-278) med ganske let beskæring rappes?

Hvad sker der, hvis Lampens ånd bliver til ekvilibristisk trylleri? 

Bagefter diskuteres, hvor grænsen går for, hvad man kan tillade sig at gøre med en klassiker uden at den overordnede idé går tabt? Hvor lidt eller hvor meget skal der til?

 

Aladdin og Lars Ravns tegninger?

Lav med udgangspunkt i Lars Ravns tegninger http://www.larsravn.dk jeres egen moderne iscenesættelse af Aladdin.

 

Vælg om I vil arbejde med improvisation eller manuskriptskrivning:

 

Improvisation: Lav et tableau, som tegningen viser. Forestil jer, I er hver sin figur på tegningen. Improviser en dialog. Beslut jer hver især for en intention, før I begynder. Gentag øvelsen et par gange og læg jer fast på en version. Øv scenen. Vær opmærksomme på impuls og reaktion.

 

Manuskriptskrivning: Lav et tableau, som tegningen viser. Forestil jer, I er hver sin figur på tegningen. Skriv på skift en replik, så I på den måde skaber en dialog. Beslut jer hver især for en intention, før I begynder. Lav øvelsen et par gange, og skriv et kort manuskript sammen ud fra de forskellige udkast. Spil scenen.

 

Diskuter om jeres udtryk adskiller sig fra intentionerne i teksten? På hvilke måder?

 

Portfolio

 

Materialer fra forløbet til portfolioen:

  • Overvejelserne (evt. bare i noteform),
  • Tegningerne
  • Evt. fotografier eller skitser fra iscenesættelser.

 

Desuden:

Refleksioner som afslutning på forløbet (Hvad lykkedes bedst og hvorfor? Hvor lå det største arbejde? Hvorfor?)

 

Se også materialet på kulturkanonens hjemmeside

 

 

 

Peter Elung-Jensen og Johanne Winding Nordestgaard