Kulturkanon i undervisningen
 

Vuggesangen

(Henvender sig til 7.-8.-9.-10. klassetrin i fagene dansk, dramatik, musik.)

 

Oehlenschlæger havde et meget tæt forhold til sin mor. Da hun døde (1800) skrev han få dage efter begravelsen et digt Da min Moder nylig var jordet. Digtet er på 7 strofer.

 

  • Prøv at sammenligne et par strofer i digtet til digterens mor med Aladdins vuggesang ved moderens grav. Aladdin er ude i en voldsom eksistentiel krise, da han får oplysningen om sin mors død. Hvordan kan det aflæses i visen?
  • Lær eleverne melodien til vuggesangen i Aladdin.
  • Spil evt. mere af Carl Nielsens (1919-opførelsen), Fuzzys (DR-opførelsen) eller Sebastians (Gladsaxeopførelsen) musik og snak om stemninger og følelser.

 

Visselulle nu, Barnlil!

Sov nu sødt og sov nu længe!

Skøndt din Vugge stander stil,

Uden Duun og uden Giænge.

 

Hører du den dumpe Storm

Sukke ved hvad jeg forliste?

Mærker du, den sultne Orm

Pikker på din Fyrrekiste?

 

Ak nu må jeg fra dig gaae;

Det er koldt i dine Arme,

Og jeg eyer ingen Vraa,

Hvor jeg mig igien kan varme.

 

(Aladdin eller den forunderlige Lampe)

 

Strofe 2

Det er forbi!

Koldt, som leret, er dit varme Hjerte,

Det slog, for mig for mig med ømme Moderslag,

O, aldrig glemmer jeg den skumle Dag

Da skielvende det brast i Dødens Smerte

 

Strofe 7

Det er forbi!

Klokken tier, Jorden dig ei savner,

Sov sødt! Den Siæl, jeg fik i Arv fra dig,

Dit Moderbillede skal vise mig,

Indtil hos Gud forklaret jeg dig favner.

 

 

Merete Gerner Larsen