Kulturkanon i undervisningen
 

Introduktion

DANSK og DRAMA:

Trinmål  9.klasse

  • fortolke, vurdere og perspektivere tekster og andre udtryksformer ud fra såvel umiddelbar oplevelse som analytisk forståelse
  • bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel afpasset efter genre og kommunikationssituation
  •  

DRAMATIK STX, HF - C og B

Mål

C-niveau

  • skabe og forstå konkrete sceniske udtryk og spil
  • arbejde kreativt, innovativt og selvstændigt i samspil med andre.

B-niveau

  • analysere og kvalificere forståelsen af den skabende praksis med centrale begreber fra drama og teater
  • reflektere systematisk over proces og produkt og indgå i en dialog om de valg, der er truffet

 

Præsentation af værket, informationer og arbejdsopgaver er tænkt som inspirationsmateriale for den lærer, der vil lade sine elever arbejde med A. Oehlenschlægers ”Aladdin eller den forunderlige Lampe” (1805) fra Kulturministeriets kanon for scenekunst.

 

Princippet er, at eleverne med udgangspunkt i materialet dels udvikler deres evne til at forstå det konkrete værk, dels får erfaringer og oplevelser med selv at skabe sceniske situationer og spil, dels får en viden, der kan sætte værket i et større perspektiv. Materialet kan således bruges i mange fag.

 

Cand.mag. Tore Leifer, programmedarbejder, bl.a. studievært på Teatermagasinet, DR P2, Mag.art., lektor Peter Elung-Jensen, lærer, Merete Gerner Larsen og Cand.mag., lektor Johanne Winding Nordestgaard har udarbejdet materialet.