Kulturkanon i undervisningen
 

At forstå Julemandshæren

(Henvender sig til 7.-8.-9.-10. klasse – i fagene billedkunst, dansk, dramatik, historie, idræt, musik.)

 

Læs børnebogen ”Da julemændene kom til byen med Solvognen” højt for klassen og diskuter indholdet og formen.

 

Brug www.wikipedia.dk til at søge oplysninger om ”julemanden”, ”solvognen” og ”solvognen (teatergruppe)”

 

Lad eleverne fortælle hinanden om deres erfaringer med julemanden. Herunder om det er alle, der tror eller har troet på ham, og om de kender figuren under andre navne, hvilke følelser figuren har udløst og en evt. udvikling fra fx angst over forventning til mild overbærenhed.

 

Lad eleverneorientere sig om julemandens oprindelse og de myter, der knytter sig til figuren. Diskuter ud fra det, hvilke globale rødder julemanden har.

 

Lad eleverne lave hurtigskrivning på, hvad en hær er. Diskuter hvilke følelser og (medie)oplevelser, der knytter sig til begrebet ”en hær”, og hvorfor teatergruppen ”Solvognen” har sat de to ord sammen.

 

Se http://www.vestfilm.dk  under Christiania, solvognen, julemaendmedgaas. Her er et billede af julemændene, der trækker en kæmpemæssig papmachégås. Diskuter hvilke følelser billedet udløser. Hvilken indstilling til julegåsen og andre juletraditioner ligger bag?

 

Teatergruppen Solvognen med tilknytning til Christiania blev startet i 1969 og opløst i 1982. Lad eleverne diskutere, hvad fristaden var dengang og nu – søg evt. oplysninger på nettet – og læs evt. uddrag af Nina Rasmussens bog om ”Julemandshæren” eller søg oplysninger på www.vestfilm.dk ,hvor der er henvisninger til flere film om Christiania og Solvognen.

 

 

Se også materialet på kulturkanonens hjemmeside.

 

 

Merete Gerner Larsen