Kulturkanon i undervisningen
 

Resume af aktionsforløbet

Gengivet med tilladelse fra Erik Exe Christoffersen – fra artiklen ”Aktionsteater i arbejdsløshedens Danmark” – Hug nr. 15-16, 1977, s. 34-41.

 

17.12.: En julemand og en engel lander med en helikopter på en mark uden for Holbæk. De bliver modtaget af byens borgmester og et hornorkester. Der spilles ”Dejlig er jorden”. Samtidig ankommer et større antal julemænd og engle med Oslo-damperen. Disse vandrer i ”triumf” gennem byen til Rådhuspladsen, hvor der afholdes en kort ceremoni. På Amalienborg Slotsplads bliver hæren forhindret i at passere af politiet, idet man ”frygter” en kollision med vagtparaden. Julemændene går forundrede uden om Slotspladsen.

 

18.12.: Julemændene besøger bl.a. De Gamles By og plejehjemmet Nørre Hospital, hvor der fremføres musik for beboerne.

 

19.12.: Hæren besøger flere københavnske skoler, hvor Demos´historiebog uddeles til eleverne. Desuden instuderes der forskellige spil med eleverne over temaet: lærdom. Om eftermiddagen opføres der på Rådhuspladsen et ”borgerligt show” med tænding af juletræ.

 

20.12.: Hæren besøger politigården i København. Her overrækkes en juleplatte med et motiv fra ”Hyrdinden og Skorsteensfeieren”. Derefter synges ”Glade Jul”. Samme dag uddeler en gruppe af julemænd for i alt 500 kr. poletter i de københavnske bybusser, samtidig med at der synges julesange og fortælles anekdoter. Folk opfordres til at køre gratis. Andre julemænd tilbyder bl.a. nogle vejarbejdere på Nytorv at overtage deres arbejde.

 

Endelig åbnede julemanden ”en fabrik for 1000 arbejdere” på General Motors, som der stod på en mindst 300 m lang transparent som blev sat op på fabriksbygningen. Denne aktion markerer en ændring i aktionsformen. Det er den første direkte politiske aktion, hvor hæren bryder med den offentlige orden og det borgerlige demokrati (ved at forgribe sig på den private ejendomsret); også sfæremæssigt overskrides den borgerlige offentlighed, idet julemændene entrer over trådhegnet til General Motors. Endelig betegner aktionen en udvikling i forhold til de tidligere aktioner, som har henvendt sig til ”befolkningen”, idet julemændene direkte tager standpunkt for arbejderklassen ved at stille sig på de fyrede arbejderes side i deres diskussion om at bevare arbejdspladsen. ”Hæren” blev godt modtaget af arbejderne og inviteret til ”festligt møde” i kantinen. Herunder enedes man om at protestere mod fabrikslukningen og den deraf følgende arbejdsløshed, og man understregede, at arbejdspladsen kunne ”omdannes til en fornuftig produktion”. Direktør Porsdal fandt imidlertid hærens aktion ”udemokratisk” og tilkaldte politiet uden at det dog kom til konfrontation.

 

21.12.: Udrustet med bulldozer, kæmpekran samt en skylift mødte hæren op foran Arbejdsretten, som ”intet har med retten til at arbejde at gøre, tværtimod er en klassedomstol”. På et tidspunkt begyndte nisserne at nedbryde Arbejdsretten med hakker, spader og trykluftbor. Derefter blev julemændene arresteret af politiet.

 

22.12.: Hæren gennemførte en aktion i stormagasinerne Magasin og Illum, hvor julemændene delte gaver ud til kunderne med den forklaring, at direktionen på grund af arbejdsløsheden havde besluttet sig for denne overraskelse. Aktionen var en ”symbolsk tilbagegivelse af goderne til det skabende folk”, ifølge Solvognen, altså en symbolsk ophævelse af den private ejendomsret. Aktionen havde en meget stærk aktiverende funktion, dels for politiet, som altså blev ”tvunget” til at spille med som forsvarer for den private ejendomsret, hvilket er politiets objektive rolle og funktion, dels for kunder og forbipasserende:

 

”Mens julemændene skrigende blev kastet ind i salatfadene, så sang hele folkemængden julesange. Der kom vi simpelthen ud i en situation, hvor jeg vil mene, at politiet var ved at miste magten over almindelige mennesker. Og det var fuldstændig spontant. Det er en skidefarlig situation. 2000 mennesker råber ”øv, øv, øv” hver gang en julemand blev arresteret. Det var en bevidstgørelse, der skete på mindre end 10 minutter, og de folk tænker med garanti på en anden måde om politiet, efter at de har set det. Børn brød jo grædende sammen og spurgte, hvorfor julemanden blev arresteret.” (Peter Wivel ”Til melodi Grand Prix med Solvognen”, Studenterbladet, bd. 20, nr. 11-12, 21.2.1975, s. 8-9).

 

23.12.: Den sidste aktion ”Julemandshæren” gennemførte var et besøg i Handelsbanken på Nytorv. Her udbad nisserne sig et rente- og afdragsfrit lån på 20-50 mill. kr. Pengene skulle bruges til socialt boligbyggeri og til at skaffe arbejde til mindst 100 arbejdsløse murere. Banken kunne ikke efterkomme anmodningen. Og ”Julemandshæren” måtte informere publikum om den fejlslagne aktion med at lade kapitalen åbne ”julemandens værksted” for de arbejdsløse. Med en procession sagde julemændene farvel og på gensyn.

 

 

Se også materialet på kulturkanonens hjemmeside

 

Af Tore Leifer