Kulturkanon i undervisningen
 

Intertekstualitet

Sammenligning mellem forlæg og koreografi:     

 • Læs Ionescos skuespil – diskuter forlægget – og sammenlign med "Enetime"
 • Diskuter – udfra Kulturministeriets DVD-udgivelse de 4 klip, som illustrerer "Enetime"
 • Hvilket indtryk får du af forestillingen?

 

Googling:

 • Undersøg opslag på Google udfra ”Enetime” – hvilke verdener åbner sig for Jer?
 • Prøv at kategorisere informationerne i kasser/emner/ og lav et katalog over, hvad begrebet "Enetime" dækker over.
 • Diskuter dette katalog i relation til en analyse af danseværket og gennemgå, hvor mange elementer, som antydes i kunstværket.
 • Og endelig: Hvor mange informationer får I procentuelt om selve skuespillet og om Flemming Flindts ballet?
 • Hvor verdensberømt er Flemmning Flindts ballet? Hvor mange gange er den blevet opført verden over?

 

 

Musik og bevægelse

Gør Jer parate til en rejse i musik. Læg Jer godt til rette og indstil Jer på at I skal modtage et stykke musik i en længde af 30 minutter (kan selvfølgelig forkortes efter lærerens eget valg)

 

Luk øjnene og lyt til ”Enetime” s musik (uden at angive titel, men måske nok genre, instrumentation m.v.)

Instruktionen til eleverne kan indeholde angivelser som: Lad dine tanker vandre og fæste sig ved billederne som kommer frem.

 

Når musikstykket er slut, bedes eleverne notere på papir – evt. ved tegninger

 • hvad de har oplevet, og brygger videre på det til en kreativ skrivning, som lægger op til et narrativt forløb (dette kan udbygges til at være en skriftlig aflevering i musik/dansk/fremmedsprog)
 • retoriske muligheder: oplæsning af elevoplæg
 • mål for diskussion: fællestræk ved fortællingerne
 • videre forløb kunne være:
 • uddragelse af dramatiske træk i musikken: forskellige parametre:

På hvilken måde var: det rytmiske, det melodiske, det dynamiske, det formmæssige,

og det klangmæssige med til at påvirke forløbene i de associative forløb? (her kan man gå videre med en decideret musikalsk analyse)

 

Til slut kunne man så fastslå det oprindelige udgangspunkt og vise ”Enetime” for eleverne – evt. i sin fulde version – og skabe grobund for videre diskussion af mediets muligheder: Forholdet mellem dansen og musikken. Her kan man f.eks. betone forholdet mellem:

 • Musikkens forløb og dansens samme
 • Forholdet mellem dynamik i bevægelser og i musikken
 • Det fælles ved dans og musik: tid, rum og non-verbal kommunikation

 

Lektor Michael Netschajeff