Kulturkanon i undervisningen
 

Kunst og skaben

Overbygning i folkeskolen eller idræt/dans i gymnasiet/hf:

Brug skolens gymnastiksal eller et rum, hvor I kan bevæge Jer i:

 • Lav først opvarmning – benyt musikken fra Enetime (kan lånes på biblioteket)
 • Øv Jer i Gaggede gangarter´
 1. skift tempo, overdriv eller
 2. benyt regler, som at gå direkte ind i folk, at flygte fra enhver, at løbe, at skifte dynamik,  m.v.
 3. brug  visse dele af kroppen og isoler bevægelserne,
 4. brug roller til at udvikle groteske typificeringer
 • For hvert af disse forslag er det vigtigt at læreren/lærere overværer forløbet, så reglerne overholdes, for at der kan komme oplevelse og erkendelse ud af de enkelte øvelser - samtal med eleverne enten i situationen eller bagefter i en anden lektion, hvor der er ro til samtale.
 • Til slut: Øv Jer selv i : at mime en lærer/en spillefrøken og en elev – Lad endelig Jeres roller byttes om, så I alle prøver at være i samtlige roller. Improviser videre over forløbet.

 

Flere ideer til at gå videre med forløbet

Øv Jer i at imitere nogle af danse-trinene og nogle af de underlige trin – opfør dem.

Rollerne:

 • Spillefrøkenen: Hvorfor er hun så skrap? Bestemmer hun noget?
 • Eleven: Hun er rigtig kæk i starten – påvis steder, hvor hun udfordrer læreren.
 • Læreren: Hvordan virker han på dig? Hvordan er hans mimik? 

Dans: Hvad får man frem, når man skal vise et sådan historie kun i bevægelser og mimik?

 

 

Leg med bevægelser/koreografi:

Fra dagligdagsbevægelser til koreografi

 • Se først et lille udklip fra ”Enetime” (evt. et fra kulturministeriets hjemmeside-klip)
 • Lav nogle dagligdagsbevægelser – optag dem evt. på video. Undgå at ændre på dine bevægelser – optage evt. andre (uden at de er bevidste om din optagelse) så du får så autentiske bevægelser som muligt.
 • Hvis du har optaget dine bevægelser på video, spil videoen adskillige gange, og prøv om du BEVIDST kan indtage nogle af bevægelserne – repeter en enkelt bevægelse til du kan den.
 • Vælg f.eks. en gruppe – og I laver hver jeres hverdagsbevægelse uden at I laver om på den – I har blot løsrevet den fra den oprindelige sammenhæng

 

Stilisering: Nu prøver I på at stilisere Jeres bevægelser – gentag dem, overdriv dem, formindsk dem

Ændr Jeres tid: Udøv bevægelsen meeget laaaangsoomt – og meget hurtigt! Skift imellem de

forskellige muligheder, og tilføj evt. en bevægelse, som går den modsatte vej (op, ned, ud, ind, osv.)

 

Udarbejd en simpel koreografi ved at arbejde sammen:

 • Indøv nu hinandens lille serie, som bygger på den oprindelige hverdagsbevægelse
 • Når I kan alles bevægelser i gruppen, leger I ”hvem er den” så I tilfældigt kæder Jeres bevægelser sammen.
 • Endelig fastlægger I en rækkefølge, hvori alle Jeres bevægelser indgår – evt. med gentagelser.

Prøv at se den lille sekvens fra ”Enetime” endnu engang til slut, når I har vist Jeres koreografi for alle de andre grupper – og tal om ligheder og forskelle på Jeres arbejde og videoklippet.  

 

Lektor Michael Netschajeff