Kulturkanon i undervisningen
 

Introduktion

IDRÆT: Trinmål 9. klasse

være medskabende i egne og fælles bevægelsesforløb

erkende samspillet mellem egenbevægelse og andres bevægelse

 

DANSK og DANS:

Trinmål  9.klasse

fortolke, vurdere og perspektivere tekster og andre udtryksformer ud fra såvel umiddelbar oplevelse som analytisk forståelse

bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel afpasset efter genre og kommunikationssituation

 

DANS STX, HF - C

Mål

C-niveau

skabe, udføre og analysere forskellige former for dans

udføre dansetrin og bevægelser og analysere dem formelt

 

De fire paradigmatiske eksempler ('Kunst og skaben', 'Rummet', 'Tekstualitet' og Intertekstualitet') kan anvendes til inddragelse af "Enetime" som udgangspunkt for et undervisningsforløb. Eksemplerne er udarbejdet, så de kan benyttes for såvel de afsluttende klasser i folkeskolensom for ungdomsuddannelserne i gymnasiet/hf. Uden at komme ind på en diskussion om censur, springes grundskole og mellemtrin-årgangene over – Her er kanoniske værker som "Sylfiden" og "Etudes" mere anvendelige.

 

En af de gennemgående ideer ved eksemplerne er, at der på et eller andet tidspunkt i forløbet

indgår en central diskussion på baggrund af visning af "Enetime", - enten ud fra de korte klip, som

bliver lagt ud på kulturministeriets hjemmeside i forbindelse med kulturkanon på adressen: http://kulturkanon.kum.dk/ eller ud fra en gennemgang af hele værket. "Enetime" kan udliciteres fra www.DR.DK, hvis skolen betaler licens.

 

Lektor Michael Netschajeff