Kulturkanon i undervisningen
 

Litteratur

Jammers Minde

 • Leonora Christina: ”Jammers Minde” – ”Stærk beretning om kongedatterens enogtyve år i fængsel”, Gyldendal paperback, 1986

 

Generelle værker om periodens litteratur

 • Eira Storstein og Peer E. Sørensen: Den barokke tekst, Dansklærerforeningen 1999
 • Erik H. Henningsen m.fl.: Samlerens antologi af nordisk litteratur, bind, 3, Samlerens Forlag 1984
 • Johs. Fibiger og Gerd Lützen: Litteraturens Veje, Gads Forlag, 1996
 • Povl Schmidt og Jøregen Gleerup: Livsrum og oplevelsesformer, Dansklærerforeningen 1982

 

Danske forfattere der har henvist til og digtet om Leonora Christina

 • H.C. Andersen: ”Holger Danske” (1845)
 • H.C. Andersen: ”Gudfaders Billedbog” (1868)
 • Georg Brandes: "Leonora Christina" (1869) - optrykt i: Georg Brandes - den mangfoldige, 2005
 • Johannes V. Jensen: ”Leonora Christine” (1906)
 • Ebbe Kløvedal Reich: Rejsen til Messias (1974) (s. 345 ff)
 • Sven Holm: Leonora. Tre scener for en heltinde (1982)
 • Helle Stangerup: Spardame (1989)
 • Suzanne Brøgger: ”Og hun trevlede sine silkestrømper op” i Den Pebrede Susen(1986)
 • Maria Helleberg: Leonora (1997) - ungdomsroman
 • Dorrit Willumsen: “Leonora Christina: Jammers Minde”, i Læsninger I dansk Litteratur 1200-1820 (1998)

 

Danske historikere om Leonora Christina

 • Sophus Birket Smith: Leonora Christina Ulfeldts Historie, bind I-II (1879-1881)
 • J.: Fredericia: Adelsvældens sidste dage (1894, optrykt i Selskabet for udgivelse af kilder til dansk historie 1969)
 • C.O Bøggild-Andersen: kommentarer til det oprindelige manuskript (se også ..)
 • C.O Bøggild-Andersen: ”Kongedatteren for historiens domstol”, i Jyske Samlinger, Ny Række V, 1959-61.
 • Godfred Hartmann: Kongens børn 1980
 • Julius Lange: ”Contra Leonora Christina” (1888) i Udvalgte Skrifter, bind I 1900
 • Bodil Wamberg: Leonora Christina (1990)
 • Carsten Overskov: Leonoras latter (2004) – ungdomsbog

 

Litteraturforskere om Leonora Christinas selvbiografi

 • Anne-Marie Mai (red. m. fl.): Leonora Christina. Historien om en heltinde (1983)
 • Lisa Schmallense og Lene Torp: ”Analyse af Leonora Christinas Jammers Minde” i tidsskriftet Litteratur & Samfund nr. 31, 1980
 • Jens Aage Doctor: ”Sandhedens rolle. Om Leonora Christinas Jammers Minde”, i tidsskriftet Kritik nr. 16, 1970
 • Finn Stein Larsen: ”En impressionist fra baroktiden? En tekstlæsning i Leonora Christinas Jammers Minde”, i Kritik nr. 25, 1973

 

Danske forfattere der har brugt selvbiografigenren

 • Holberg: Ludvig Holbergs Memoirer (1728 ff)
 • Johannes Ewald: Levnet og Meeninger (1804)
 • Charlotta Dorothea Biehl: Mit Ubetydelige Levnetsløb (1787, udkom 1909)
 • Adam Oehlenschläger: Erindringer I-IV (1850-51)
 • H.C. Andersen: Mit eget Eventyr uden Digtning (1847)
 • H.C. Andersen: Mit Livs Eventyr (1855)
 • B.S. Ingemann: Levnetsbog (1862)
 • Meir Goldschmidt: Livs Erindringer og Resultater (1877)
 • Johanne Louise Heiberg: Et Liv Gjenoplevet i Erindringen, fire bind (1891-92)
 • Georg Brandes: Levned I-III (1905-08)
 • Johannes Jørgensen: Mit Livs Legende (1916-28)
 • Henrik Pontoppidan: Drengeaar, Hamskifte, Arv og Gæld, og Familjeliv (1933-40)
 • Martin Andersen Nexø: Et lille Kræ, Under aaben Himmel, For Lud og koldt Vand og Vejs Ende (1932-39)
 • Karen Blixen: Den Afrikanske Farm (1937)
 • Agnes Henningsen: Erindringer I-VIII (1941-1955) med titler som Let gang paa Jorden
 • Harald Herdal: Barndom, De unge Aar, Ukuelige Menneske (1944-49)
 • Tove Ditlevsen: Barndom og Ungdom (1967), Gift (1971) og Om sig selv (1974)
 • Jacob Paludan: I høstens månefase, Sløret sandhed, Vink fra en fjern virkelighed og Låsens klik (1973-75)
 • Elsa Gress: Fuglefri og fremmed og Compania (1971-76)
 • Henrik Stangerup: Fjenden i forkøbet (1978)
 • Chr. Kampmann: Fornemmelser, Videre trods alt og I glimt (1977-80)
 • Thorkild Hansen: Søforhør (1982)
 • Ole Wivel: Romance for valdhorn, Kontrapunkt, Lyset og mørket (1972-94)
 • Thorkild Bjørnvig: Solens have og skolegården, Hjørnestuen og månehavet, Jordens hjerte og Ønsket (1983-1987) samt Pagten (1974)
 • Villy Sørensen: Tilløb. Dagbog 1949-53, Forløb. Dagbog 1953-61 og Perioder. Dagbog 1961-74 (1990-93)
 • Carl Bang: Den tid den sorg (1991)
 • Maria Giacobbe: Masker og nøgne engle (1994)
 • Suzanne Brøgger: Creme fraiche (1978) og Jadekatten (1997)
 • Christina Hesselholdt: Hovedstolen (1998)
 • Henrik Nordbrandt: Døden fra Lübeck (2002)
 • Claus Beck – Nielsen (1963-2001). En biografi (2003)
 • Jens Blendstrup: Gud taler ud (2004)
 • Jørgen Leth: Det uperfekte menneske (2005)

 

Udvalg af litteraturforskning m.m. om selvbiografien og beslægtede fremstillinger

 • Poul Behrendt: Dobbeltkontrakten (2006)
 • Vibeke Blaksteen: Selvbiografier (1999) – en antologi
 • Rune Gade: Kønnet i kroppen i kunsten. Selvfremstillinger i samtidskunsten (2005)
 • Jon Helt Haarder: ”Til døden os skiller” i Kritik nr. 168-169 (2004)
 • Johnny Kondrup: Levned og tolkninger. Studier i nordisk selvbiografi (1982)
 • Johnny Kondrup: Erindringens udveje. Studier i moderne dansk selvbiografi (1993)
 • Claus Beck-Nielsen: ”Afgjort uafgørlig – om forholdet mellem selv, biografi og fiktion” i Virkelighedshunger (red. af Britta Timm Knudsen m.fl.) (2002)
 • Anne Birgitte Richard: ”Liv og værk” i Livet fortalt -litteraturhistoriske og faghistoriske biografier i 1990’erne (1998)
 • Keld Zeruneith (red.): Livsformer (1988)

 

Malere, der har afbilledet Leonora Christina eller Corfitz Ulfeldt

(alle kan ses aftrykt i Anne-Marie Mais antologi)

 • Gerrit van Honthorst: Leonora Christina 1647
 • Carel van Mander: Leonora Christina 1647
 • Engel Rooswijk: Corfitz Ulfeldt 1638
 • Sebastian Bourdon: Corfitz Ulfeldt 1653
 • Kr. Zahrtmann: Portræt af moderen, 1870
 • Kr. Zahrtmann: Tegning til Leonora i fængslet, tegning af moderen, 1870
 • Kr. Zahrtmann: Blyantsudkast til Leonora Christina i Blaataarnet 1869-70
 • Kr. Zahrtmann: Leonora Christina i fængslet I, 1870
 • Kr. Zahrtmann: Leonora Christina forlader fængslet, 1873-4
 • Kr. Zahrtmann: Forstudie til Leonora Christina i Blaataarnet, 1874-5
 • Kr. Zahrtmann: Dronning Sophie Amalies Død, I, 1882-83
 • Kr. Zahrtmann: Leonora Christina klædes af i fængslet, 1887-88
 • Kr. Zahrtmann: Leonora Christina i Frederiksborg Slotshave, 1888
 • Kr. Zahrtmann: Leonora Christinas Død 1898
 • Kr. Zahrtmann: Leonora Christina forlader fængslet, bronzeskulptur, 1904-05
 • A. Locher: Leonora Christina som skulptur (årstal ikke angivet) 
 • Leonora Christinas billede af hende selv, i Mai-antologien.

 

 

Erik Svendsen