Kulturkanon i undervisningen
 

Historie, folkeskole

Undervisningen kunne relatere sig til følgende trinmål i historie:

 

  • Forklare udviklings- og forandringsprocesser fra Danmarks historie, som knytter sig til samfundsborgeres tilværelse under eneherredømme og folkestyre.
  • Beskrive sammenhængen mellem samfund og produktionsformer.
  • Berette sammenhængende om historiske begivenheder på baggrund af indsamlede oplysninger fra flere kilder.

 

 

Følgende opgaver er forslag til historiske og samfundsmæssige indgangsvinkler til Jammers Mindes kontekst.

 

  1. Lad eleverne redegøre for leveforholdene for den danske befolkning i 1600-tallet, herunder landbefolkningens og bybefolkningens vilkår. Hvilke årsager kunne der være til udviklingen i levevilkårene? Hvad er forklaringen på de store sociale forskelle både i land- og bybefolkningen?
  1. Lad eleverne undersøge, hvad årsagerne til krigene mod svenskerne i 1600-tallet var, og hvordan de forløb?
    Herunder kan eleverne redegøre for den første og den anden Karl-Gustav-krig. Se http://www.oresundstid.dk/dansk/oresundstid/1600/index.htm
  1. Eleverne kan på baggrund af ovenstående undersøgelser og læsning diskutere, hvilken betydning svenskekrigene får for leveforholdene i Danmark?
  1. Hvilken betydning får udviklingen i leveforholdene og svenskekrigene for forfatningsændringen i 1660? Hvilken magt havde Rigsrådet?
  1. Hvilken betydning får forfatningsændringen for Danmark i eftertiden?

 

 

Se også materialet på kulturkanonens hjemmeside

 

Peter Hartmann