Kulturkanon i undervisningen
 

Dansk-historie, folkeskole

Opgaverne kan relateres til trinmål for dansk og historie efter 9. klasse. Helt konkret følgende:

  • Vurdere og perspektivere værdier og værdiforestillinger i andres udsagn samt tekster og andre udtryksformer fra forskellige tider.
  • Gøre rede for genre, kommunikation, komposition, fortælleforhold, fremstillingsform, tema og motiv, sprog og stil samt meningen i tekster og andre udtryksformer selvstændigt og i samspil med andre.
  • Forklare udviklings- og forandringsprocesser fra Danmarks historie, som knytter sig til samfundsborgeres tilværelse under eneherredømme og folkestyre.
  • Forholde sig kritisk til samfunds brug af historiske symboler og fortællinger.

 

 

Nedenstående opgaver er forslag til, hvordan undervisningen på tværs af dansk og historie med udgangspunkt i kanonværket Jammers Minde og de perspektiverende tekster om barokken kan inddrage slotte, haver og museer i undervisningen. Enten som en lille studietur eller som et virtuelt projekt.

 

 

  1. Lad eleverne redegøre for de vigtigste kendetegn ved barokbygninger ud fra billederne i afsnittet om kunst og kultur i tiden.
  2. Tag en tur på Slotssøen i Hillerød. Bor I for langt væk, er vejret for dårligt eller er det vinter, så tag en virtuel tur her ==> Oplev Slotssøen i QuickTime®)
    Lad herefter eller undervejs eleverne redegøre for de vigtigste forskelle mellem middelalderslottet og renæssanceslottet på Slotssøen.
  3. Lad eleverne gå en virtuel tur i Barokhaven her: De kan gå på både 1. og 3. etage af haven. Herefter kan eleverne redegøre for de særlige stiltræk, der er karakteristiske for en barokhave. Hent evt. hjælp i afsnittet om kunst og kultur i tiden.
  4. Lad eleverne læse afsnittet ”Slotte, haver og parker”, hvorefter de kan sammenligne de to barokhaver i henholdsvis Fredensborg og ved Frederiksborg Slot og karakterisere de vigtigste forskelle og ligheder.

 

 

Se også materialet på kulturkanonens hjemmeside

 

 

Peter Hartmann