Kulturkanon i undervisningen
 

Dansk-billedkunst, folkeskole

Nedenstående opgaveforslag relatere sig til trinmål i Billedkundskab og Dansk efter 9. klasse:

  • anvende faglige begreber i samtaler om billeders indhold og form
  • genkende enkle stilarter og udtryksformer fra forskellige historiske perioder
  • hente og bruge kunstbilleder og fotos fra diskette, cd-rom eller internettet
  • gøre rede for genre, kommunikation, komposition, fortælleforhold, fremstillingsform, tema og motiv, sprog og stil samt meningen i tekster og andre udtryksformer selvstændigt og i samspil med andre

 

 

Nedenstående er opgaveforslag til billedanalyse af portrætmalerier, som relaterer sig til læsningen af Jammers Minde. Billedanalysen kan sagtens gennemføres i danskundervisningen alene, men et samarbejde med Billedkundskab kan være en fordel.  1. Lad eleverne analysere de 2 billeder fra Frederiksborgmuseet ovenfor og gør rede for den fremstilling, maleren giver af Leonora Christina.
  2. Lad eleverne finde på internettet 2 af Kristian Zahrtmanns billeder fra 1800-tallet af Leonora Christinas liv, og lad dem analysere billederne. Se f.eks.: http://www.goldendays.dk/composite-1039.htm og: www.dmol.dk/engelsk/ mus_billeder.asp?musnr=36302 (Klik her på billedet i øverste række til højre og læs også beskrivelsen af billedet)
  3. Lad eleverne sammenligne samtidens skildringer med Zahrtmanns malerier og forklare de forskelle og ligheder, der er mellem fremstillingerne.
  4. Bed eleverne finde og læse om forholdet mellem Leonora Christina og Corfitz Ulfeldt på: http://www.goldendays.dk. Lad dem sammenligne fremstillingen med de to miniaturer her til højre fra Frederiksborgmuseets særudstilling om Leonora Christina.

 

 

Læs mere om Zahrtmann og Leonora Christina på www.goldendays.dk

 

Den Hirschsprungske Samling arrangerer en særudstilling om Zahrtmann og Leonora Christina. Se: http://www.hirschsprung.dk/ under særudstillinger, kommende særudstillinger (september til december 2006).

 

Læs om Zahrtmann på:www.detmodernegennembrud.dk, søg Kristian Zahrtmann

 

 

Peter Hartmann