Kulturkanon i undervisningen
 

Hvordan ser håndskriftet ud?

Håndskriftet med Jammers Minde er i alt på 280 sider i kvartformat (22 cm x 28 cm). Det består af 248 nummererede sider. Titelbladet og fortalen fylder 24 sider, som ikke har sidetal. Bagest er der et tillæg på 8 sider. Det er skrevet på papir af meget forskellig kvalitet. Arkene er hæftet eller syet sammen på en måde, der tyder på, at Leonora selv har forsøgt sig som bogbinder.

 

Værket er nedskrevet i årene 1674 til 1685 i Blåtårn – dog med den modifikation, at beskrivelsen af selve løsladelsen den 19. maj 1685 logisk nok må være tilføjet lidt senere. Dele af håndskriftet er skrevet med fast og sikker hånd og uden mange tilføjelser og rettelser. Det tyder på, at Leonora har været meget sikker på, hvad hun ville skrive, og hvordan det skulle formuleres, måske ud fra notater. I den midterste del bliver skriften mere usikker og skæv, og der er flere ændringer og bemærkninger i margin. Senere bliver skriften større og rundere, men der er fremdeles ændringer og tilføjelser. Disse forandringer afspejler nok hendes måde at arbejde på og de betingelser, hun havde i fængslet (lys, varme, ro) – og hvordan hun har haft det. Men de kan også hænge sammen med kvaliteten af det papir og blæk og de skriveredskaber, hun kunne skaffe sig.

 

De første sider i manuskriptet til Jammers Minde. (Foto fra Frederiksborg Slots særudstilling om Leonora Christina)

 

De mange ændringer og rettelser har typisk karakter af stilistiske forbedringer. Rettelserne står nogle steder mellem linjerne, ofte er de tilføjet i margin eller anbragt på et løst stykke papir, der kan være fastgjort med en nål eller klæbet ind. Det kan være en tilføjelse eller en mere rammende og præcis

formulering.

 

Leonora Christina har flere steder ændret tysk- eller franskpåvirkede udtryk, stavemåder og sætningskonstruktioner i retning af mere mundret dansk. I det hele taget er det tydeligt, at hun har lagt stor omhu i den sproglige udformning.

 

Se også materialet på kulturkanonens hjemmeside.

 

Stig O. Carlsen