Kulturkanon i undervisningen
 

Hvor findes Jammers Minde?

Leonora Christinas Jammers Minde forventes udsendt i en ny udgave i løbet af 2006 eller 2007, efter at værket er blevet en del af den danske litterære kanon.

 

Senest blev Jammers Minde udgivet i serien Gyldendals Klassikere i 1986. Bogen var stort set et genoptryk af Det Dansk Sprog- og Litteraturselskabs udgave fra 1949. Sidstnævnte har status som en videnskabeligt godkendt udgivelse. Det vil sige, at det er en bog, som studerende og forskere med sindsro kan arbejde ud fra.

 

Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs udgave er ikke en nøjagtig gengivelse af Leonora Christinas manuskript. Man har efter bestemte principper rettet i stavning og bøjningsendelser. Dels for at opnå en vis konsekvens i retstavning og grammatiske former, dels for at gøre værket lettere læseligt for et moderne publikum.

 

De første udgaver af Jammers Minde blev besørget i trykken af universitetsbibliotekar Sophus Birket Smith i perioden 1869-1885. Han lagde vægt på en minutiøs gengivelse af manuskriptet ned i de mindste detaljer. Hvis man vil have en fornemmelse af, hvor meget den moderne udgave adskiller sig fra manuskriptet, kan man sammenligne de samme sider i DDSL’s udgave og i Birket Smiths udgave fra 1885. Klik på linket, så dukker de to versioner op ved siden af hinanden.

 

Folkebibliotekerne rundt om i Danmark har næsten alle Leonora Christinas Jammers Minde på hylderne i en eller anden udgave, så værket er ikke svært at få fat i. Man kan også finde Jammers Minde på Internettet. Endda i to udgaver. Arkiv for Dansk Litteratur har lagt Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs udgave ud på nettet: http://www.adl.dk.

 

Det er også muligt at læse Jammers Minde som e-bog. Den kan hentes på adressen http://www.eremit.dk (find Jammers Minde enten via titel- eller forfatteroversigt).

 

E-bogen er en gengivelse af Sophus Birket Smiths udgave fra 1900, hvor retstavning og bøjningsendelser er moderniseret med nænsom hånd.

 

Se også materialet på kulturkanonens hjemmeside.

 

 

Stig O. Carlsen