Kulturkanon i undervisningen
 

Dansk, folkeskole

Opgaverne relaterer sig til trinmålene for Sprog, litteratur og kommunikation efter 9. klasse. Helt specifikt følgende:

 • Anvende viden om litteraturens foranderlighed gennem tiderne og om, at litteraturen afspejler den tid, den er blevet til i.
 • Kende til det danske sprogs udvikling og mangfoldighed.
 • Fortolke, vurderer og perspektivere tekster og andre udtryksformer ud fra såvel umiddelbar oplevelse som analytisk forståelse.
 • Kende forskellige genrer og deres blandingsformer inden for fiktion og ikke-fiktion.

 

 

Nedenstående spørgsmål er tænkt som åbninger ind i materialet omkring Jammers Minde. Spørgsmålene kan bruges som udgangspunkt for elevernes selvstændige arbejde med krav om et skriftligt eller mundtligt produkt, men de kan også bruges som inspiration til lærerens egen undervisningstilrettelæggelse.

 

 1. Lad eleverne læse ”Fortalen til mine børn” her og gøre rede for de bevæggrunde, Leonora Christina angiver, til at skrive Jammers Minde. Se resuméet af Jammers Minde her, det kan indgå som en hjælp til besvarelsen.
 1. Kan hun have andre grunde til at skrive Jammers Minde, end dem, hun direkte angiver i fortalen? Kan hun have haft andre i tankerne, da hun skrev manuskriptet?
 2. Lad eleverne sammenligne ”Fortalen til mine børn” med teksterne af Thomas Kingo (internt link ved klik på ordet til: Opgaver til litteratur i perioden) og Anders Bording (internt link ved klik på ordet til: Opgaver til litteratur i perioden) og finde frem til forskelle og ligheder i henvendelsesformen og jeg’ets placering i forhold til kongen.
 1. Lad elevernes arbejde med en karakteristik af Leonora Christina ud fra tekstuddragene med særligt henblik på forholdet til medfangerne, fangevogterne og hendes syn på Corfitz Ulfeldt og anklagerne mod ham.
 1. Lad eleverne diskutere:
  - Hvad gør Jammers Minde til noget særligt i datidens litteratur?
  - Hvad kan vi få ud af at læse Jammers Minde i dag?

   

   

   

Se også materialet på kulturkanonens hjemmeside

 

 

 

 

 

Peter Hartmann