Kulturkanon i undervisningen
 

Lektion 18

 

SLØJD - GRUNDSKOLEN:

slutmål

Design og produkt

- fortælle om arbejdsprocessen og fremlægge produktet.

Skabende processer

- vurdere egen arbejdsindsats.

 

Evaluering

Når stolene er færdige forberedes en udstilling i et velegnet lokale. Den enkelte stol forsynes med oplysninger om det navn, som eleven synes er passende at benævne den med samt en rentegning af skitsen.

Forældre og andre interesserede, gerne andre lærere, inviteres til en stoleudstilling, hvor eleverne vil være til stede for at kunne fortælle yderligere om deres helt egne stole.

En sådan stoleudstilling kan fx laves i skoles gymnastiksal, hvor nogle af stolene kan hænges op i ribberne, og skiltet med navn og skitse kan så hænge ved siden af, og andre stole kan stå på gulvet.

Husk at fotografere de færdige produkter under udstillingen, så de kan komme på skolens hjemmeside og i skolebladet.

 

En sådan evaluering af et undervisningsforløb giver læreren et godt billede på elevens udbytte af undervisningen. Læreren har kunnet følge med i, hvordan den enkelte elev har løst opgaven gennem hele arbejdsprocessen, lige fra den første ide til det endelige produkt.

Undervejs i forløbet får læreren også et godt indtryk af elevens egen vurdering af arbejdet, ligesom det som regel kommer tydeligt til udtryk, hvordan eleven selv opfatter resultatet i de praktisk-musiske fag.

Selvevalueringen, hvor eleven selv vurderer sit produkt og arbejdsforløbet, kombineret med lærerens samme, giver en god baggrund for at udføre den del af elevplanen, som omhandler de berørte fag.

 

Jan Liin Jessen