Kulturkanon i undervisningen
 

Designanalyse

De tre stole lavet af Thorvald Bindesbøll, Gunnar Aagaard Andersen og Verner Panton har det til fælles, at de alle har fået den skæbne at blive taget ud af deres oprindelige kontekst og gjort til museumsstykker – og nu også kanoniseret. Det vil sige et syn på designproduktet i en kunsthistorisk optik, hvor det eksemplariske og normative er væsentlige faktorer, og hvor der fokuseres meget på designpersonligheden og designprocessen. Men, hvorledes ser det ud, hvis optikken er design som historisk dokumentation eller design som betydningsmaterialisering? I det første tilfælde er tilgangen mere skildrende, hvor designobjektet ses i forhold til hverdagslivets fysiske vilkår med fokusering på designs rolle, teknologi, materialer, kommercielle forhold samt økonomiske, politiske og ideologiske rammebetingelser. I det andet tilfælde er tilgangen en deskriptiv undersøgelse af objektets sociale hverdagsliv med fokus på materielkulturelle manifestationer.

 

Dette tema lægger op til et tværfagligt forløb med samfundsfag, teknologihistorie og dansk. Samfundsfag og teknologihistorie vil kunne levere den baggrundsviden, som er en væsentlig forudsætning for at kunne gennemføre den social- og kulturhistorisk analyse, mens den antropologisk/etnografisk analyse kalder på samarbejde med dansk, fordi denne analyse tit og mange gange fordrer en litterær og mytologisk viden og et indblik i det miljø eller den tid, hvor objektet blev til.

 

 

Se materialet på kulturkanonens hjemmeside.

 

 

Klaus Nørregaard-Madsen