Kulturkanon i undervisningen
 

Opgave 8

DESIGN - HTX

Mål

B-niveau

 • identificere et designproblem samt formulere, planlægge og gennemføre et overskueligt designprojekt, som baseres på et hovedgreb. 
 • formidle en designproces og designløsninger ved hjælp af fagets metoder og terminologi. 
 • foretage, dokumentere og begrunde valg i en designproces.  

 

Designpraksis


Beskrivelse

I dette tema skal eleverne designe en stol med det formål at omsætte deres designteoretiske viden til egen praksis.

 

Eleverne designer en stol af selvvalgt type. Men uanset type er målgruppen de private husholdninger og følgende krav skal opfyldes:

 • stolen skal være behagelig at sidde på
 • den skal være af god kvalitet
 • den skal kunne fremstilles industrielt
 • den skal prismæssigt rette sig mod en dansk middelindkomst
 • den skal appellere til en bred kreds af brugere

 

Med dette udgangspunkt skal eleverne:

 • Formulere et hovedgreb.
 • Udføre research i forhold til de stillede krav og hovedgrebet.
 • Visualisere den gennemførte undersøgelse af designproblemet i form af skitser og/eller modellering med henblik på valg af den endelige løsning.
 • Vælge / fravælge blandt alternative løsningsforslag.
 • Tilpasse hovedgreb på grundlag af valg / fravalg samt research
 • Rentegne den valgte løsning.
 • Realisere løsningen i form af enten en præsentationsmodel i skala 1:5 eller en tegning i et digital 3D-program. (Hvis skolen råder over egnede værkstedsfaciliteter, kan modellen eventuelt fremstilles 1:1, hvilket naturligvis vil være den absolut bedste måde at afprøve løsningen på.)
 • Vurdere det færdige resultat i forhold til hovedgrebet.

 

Eleverne har nu gennemført en designproces. Men da løsningen af en design opgave kan have mange indfaldsvinkler er det vigtigt, at eleverne hver især præsenterer deres løsningsforslag for hinanden og indgår i en dialog om designprocessen.

 

Se teksterne 'Tre forskellige syn på design', 'Stil og epoke', 'Designanalyse' og 'Designpraksis'.

Se billedmaterialet på kulturkanonens hjemmeside.

 

Klaus Nørregaard-Madsen