Kulturkanon i undervisningen
 

Opgave 6

 

DESIGN - HTX, HF

Mål

B-niveau

 • analysere design ud fra produktionsmæssige, samfundsmæssige, økonomiske, historiske, kulturelle, miljømæssige og etiske kriterier 
 • analysere og vurdere design ud fra rumlige, materialemæssige, konstruktionsmæssige, teknologiske og æstetiske kriterier 
 • perspektivere design ud fra formmæssige, funktionelle og kommunikative kriterier. 

C-niveau

(Skemaet henvender sig mod B-niveau. For designanalyse på C niveau klik her <link til opgave 7> )

 

Designanalyse B

 

 

Beskrivelse

Eleverne analyserer og dokumenterer de tre stole ud fra forskellige synsvinkler. Se billeder på kulturkanonens hjemmeside.

 

Formanalyse, hvor der tages udgangspunkt i en undersøgelse af designobjektets grundelementer ved eksempelvis at stille spørgsmål som disse:

 • Hvorledes spiller stolene sammen med deres omgivelser?
 • Hvilken funktion har stolene og hvordan hænger funktion og form sammen?
 • Hvordan har designerne arbejdet med hensyn til linjer, flader, proportioner, volumen og farver?
 • Hvilke materiale(r) har designerne anvendt, og hvilke konstruktions- og produktionsteknikker er taget i brug?
 • Hvilken stil og periode tilhører designerne eller hvordan hænger formene sammen med ”tidens udtryk”?

 

(Eleverne bør i beskrivelse af stolene bruge relevante fagets terminologi. På www.danskestole.dk findes en liste og beskrivelse af disse fagudtryk. Anvendelig er også B. Busk Laursen og C. Holmsted Olesen, Mesterværker, 100 års dansk møbelsnedkeri, Nyt Nordisk Forlag 2002)

 

Social- og kulturhistorisk analyse, hvor designobjektet placeres i en større sammenhæng og skal forstås i forhold til dets historiske kontekst. Med andre ord, hvilken måde at tænke på, og hvilke værdier illustrerer det designede objekt? I denne analyse kunne der eksempelvis stilles spørgsmål som disse:

 • Hvordan var det samfund, stolene blev designet i og til?
 • Hvilke politiske forhold herskede der?
 • Hvad var de samfundsøkonomiske betingelser?
 • Hvordan er forholdet mellem designer og bruger?
 • Hvad, er designs funktion, hvilken ideologi og hvilket menneskesyn kan aflæses ud fra stolenes form og udtryk? Hvordan? Hvorfor?
 • Hvilken livsstil lægger stolene op til og hvorfor det?

 

Antropologisk/etnografisk analyse, hvor designet (tingen) ses som betydningsbærende og aspekt ved den materielle kultur. Stolene betragtes derfor som et udsagn og en fortælling, hvor der lægges vægt på de elementer i stolenes udtryk, som i synderlig grad kan tilskrives en fortælling. Elementer så som ornamentering, silhuet og farver studeres derfor med særlig bevågenhed.

 

Efter at have gennemført analyserne strukturerer eleverne resultaterne ved at benytte modellen side 152 i Design gennem 200 år.

 

Se teksten 'Designanalyse'

 

Klaus Nørregaard-Madsen