Kulturkanon i undervisningen
 

Opgave 5

DESIGN - HTX, HF

Mål

B-niveau

  • analysere design ud fra samfundsmæssige, økonomiske, historiske, kulturelle, miljømæssige og etiske kriterier

C-niveau (a. evt. d.)

  • analysere og vurdere design som proces og resultat (samfund og innovation)

 

 

Stil og epoke

 

Forløbet  kan indgå som delopgave i et AT-forløb om ”tradition og brud” <link til tradition og brud> Og kan ligeledes indgå som del af studieområde-forløb.

 

 

Beskrivelse

Med udgangspunkt i materialet fra opgave 2, opgave 3 og opgave 4 visualiserer eleverne på selvvalgt vis den stil og epoke, inden for hvilken de tre designere virkede.

 

  1. Der anskueliggøres primært ved hjælp af eksempler fra deres og andre af periodernes designeres møbelarbejder, danske såvel som udenlandske.
  2. Endvidere inddrages designteorier, strømninger i tidens kunst, litteratur og samfund.
  3. Efterfølgende udfyldes de mellemliggende og senere perioder på lignende vis, således at eleverne ved temaets afslutning har en stil-, epokemæssig og designteoretisk oversigt fra Art Nouveau over Modernisme til Popdesign (og gerne videre).
  4. Tværfagligt kan emnerne strømninger i tidens kunst, litteratur og samfund belyses i samarbejde med henholdsvis dansk og samfundsfag.

 

Se teksterne 'Stil og epoke' og 'Stil og epoke, inspiration', hvor der henvises til designshistoriske sites og litteratur.

Se også kulturkanonens hjemmeside.

 

Klaus Nørregaard-Madsen