Kulturkanon i undervisningen
 

Opgave 4

DESIGN - HTX, HF

Mål

B-niveau (første halvdel)

  • analysere og vurdere design ud fra rumlige, materialemæssige, konstruktionsmæssige, teknologiske og æstetiske kriterier 
  • analysere design ud fra formmæssige og funktionelle kriterier. 

C-niveau (første del)

  • analysere og vurdere design som proces og resultat (form, funktion, æstetik)

 

Bindesbøll - Aagaard Andersen – Panton

 

Beskrivelse

Med sin pantonchair var Panton den første til at udnytte et polymert materiale til det yderste konstruktionsmæssigt. Men han var ikke den første eller eneste designer til at se mulighederne i nye materialer og teknologier i forbindelse med formgivningen af en frisvingerstol. 

 

Eleverne finder på Internettet og/eller i opslagsværker eksempler på frisvingerstole, hvor et nyt materiale, en ny materialeteknologi eller produktionsteknologi har været anvendt. Eksemplerne registreres med hensyn til form, materialeudnyttelse, produktionsteknik, designer og producent, hvis denne er kendt.

 

Elevernes undersøgelse i forbindelse med opgaverne kan passende indgå som research i forbindelse med en senere praksisopgave i møbeldesign. <link til opgave 8>

 

Links:

 

Se teksterne 'Tre forskellige syn på design' og Designerne.

 

Klaus Nørregaard-Madsen