Kulturkanon i undervisningen
 

Opgave 3

DESIGN - HTX, HF

Mål

B-niveau (første halvdel)

analysere og vurdere design ud fra rumlige, materialemæssige, konstruktionsmæssige, teknologiske og æstetiske kriterier 

analysere design ud fra formmæssige og funktionelle kriterier. 

C-niveau (første del)

analysere og vurdere design som proces og resultat (form, funktion, æstetik)

 

 

Bindesbøll - Aagaard Andersen – Panton

 

 

Beskrivelse

Aagaard Andersen begyndte at eksperimentere med møbeldesign i 1950’erne. Interessen udsprang af en trang til at udforske kunstens muligheder i det offentlige og sociale rum for at gøre hverdagslivet mere beåndet. Eksperimenterne skete i samarbejde med PP Møbler, og var især centreret om træets formmæssige potentialer.

 

Eleverne undersøger og registrerer resultatet af Aagaard Andersens møbelproduktion med særligt fokus på, hvorledes træets formmæssige muligheder manifesterede sig.

 

Links

 

Se teksterne 'Tre forskellige syn på design' og Designerne.

 

Klaus Nørregaard-Madsen