Kulturkanon i undervisningen
 

Opgave 2

DESIGN - HTX, HF

Mål

B-niveau (første halvdel)

  • analysere og vurdere design ud fra (rumlige), materialemæssige, konstruktionsmæssige, teknologiske og æstetiske kriterier 
  • analysere design ud fra formmæssige og funktionelle kriterier. 

C-niveau (første del)

  • analysere og vurdere design som proces og resultat (form, funktion, æstetik)

 

 

Bindesbøll - Aagaard Andersen – Panton

 

Beskrivelse

Thorvald Bindesbølls møbler var præget af fine, traditionelle håndværksmæssige detaljer i lighed med mange andre, senere, danske møbeldesignere, hvor materialet i næsten alle tilfælde altid var træ. Men der har været én som interesserede sig for at føre denne tradition over i et andet materiale og til moderne produktionsbetingelser, nemlig den Poul Kjærholm.

 

Eleverne finder eksempler på såkaldte snedkermestermøbler i skolen, på et museum (fx Trapholt, Kunstindustrimuseet) eller i en møbelforretning.

Fra udvalgte snedkermestermøbler registrerer (fotografi, tegning) eleverne forarbejdningsmæssige detaljer, så som sammenføjninger og materialebearbejdning, for efterfølgende at sammenligne disse med Poul Kjærholms løsninger på tilsvarende problemer.

 

Litteratur og links:

 

Se teksterne 'Tre forskellige syn på design' og Designerne.

 

 

Klaus Nørregaard-Madsen