Kulturkanon i undervisningen
 

Opgave 1

DESIGN - HTX

Mål

B-niveau:

  • analysere og diskutere design som proces og som resultat
  • analysere design ud fra produktionsmæssige, samfundsmæssige, økonomiske, historiske, kulturelle, miljømæssige og etiske kriterier 
  • analysere og vurdere design ud fra rumlige, materialemæssige, konstruktionsmæssige, teknologiske og æstetiske kriterier 

Kernestof

B-niveau:

  • historisk fokus på design fremstillet i perioden fra modernismen til i dag.

 

 

Bindesbøll - Aagaard Andersen – Panton

 

Forløbet kan indgå som delopgave i et AT-forløb om ”tradition og brud” <link til tradition og brud>

Og kan ligeledes indgå som del af studieområde-forløb.

 

 

Beskrivelse

Eleverne besøger Ordrupgaard og/eller Kunstindustrimuseet, hvor de tre designeres værker er repræsenteret.

  1. Med udgangspunkt i Kulturkanons tekster og biografisk materiale fundet på Internettet eller andre steder, billeder tegninger osv. giver eleverne et overblik i store træk over de tre designeres oprindelse (hvordan så deres første produkter ud eller hvordan så læremestrenes møbler ud?), designmæssige position (hvad lavede samtidige designere), deres værk (hvad lavede de efter deres kanoniske værk?) og betydning for efterfølgende generationer af designere (er der nogle designere, der trådte i deres fodspor?). Overblikket præsenteres i form af et kort essay, PowerPoint præsentation eller en udstilling. Designerne kan fordeles over elevgrupper således, at eleverne kun beskæftiges med en designer, og udkomsten præsenterer eleverne for hinanden.
  2. Der afsluttes med en diskussion i klassen om, HVAD der forstås med design gennem tiderne og hvordan man KAN forholde sig til begrebet. Under diskussionen tager eleverne notater, der kan indgå som supplement til materialet i deres portfolio.

 

Se teksterne 'Tre forskellige syn på design' og Designerne

Se også kulturkanonens hjemmeside.

 

Klaus Nørregaard-Madsen