Kulturkanon i undervisningen
 

Introduktion

BINDESBØLL - AAGAARD ANDERSEN - PANTON

 

TRE STOLE

Begrebet "Danish Design" blev skabt af dygtige markedsføringsfolk tilbage i 1950èrne. Begrebet refererer til den kvalitet i formgivning og udførsel, der blev kendetegnende for danske møbler tegnet af møbelarkitekter og produceret op gennem 1950èrne - kulminerende med vandreudstillingen "The Arts of Denmark", der turnerede i USA fra 1960-61 og brandede Danmark som en nation af kunsthåndværkere.

"Danish Design" forbindes således med møbelarkitekter fra denne tid og tæller navne som Finn Juhl, Børge Mogensen og ikke mindst Hans J. Wegner. Også Verner Panton indskriver sig i bevidstheden som "Danish Design" - og det til trods for at hans virke tydeligvis var anderledes i tilgang, holdning og udtryk.

Panton var inspireret af nye tekniske muligheder, og hans møbler er således industriprodukter, hvor kvalitet i formgivning og udførsel i detaljer adskiller sig meget fra den tradition, vi forstår ved "Danish Design" der tæller dyre og fint bearbejdede snedkermestermøbler - hvor "form følger funktion".

 

Ikke desto mindre er det en af Verner Pantons stole, PANTONSTOLEN fra 1960, der sammen med Gunnar Aagaard Andersens POLYETHERSTOL fra 1964, der er udvalgt til kulturkanonen.

 

Fælles for disse to designere er, at de begge - på forskellig vis - har bidraget til udviklingen i dansk møbelkunst, og at begge stole, der er resultater af eksperimenter med nye former, nye materialer og ny teknologi, har ført til en ny designforståelse, der på sin vis gør op med det traditionelle "Danish Design" begreb.

 

En tredje stol er udvalgt til kulturkanonen - denne som en del at hele designerens livsværk: Thorvald Bindesbøll livsværk er blevet kanoniseret blandt andet fordi hans ”linje skiller sig ud i samtiden ved at være “oplyst”, beriget af referencer tilbage til vikingetid, antik og barok, og frem til den moderne virkelighed, der kun småt var begyndt at vise sig i København” (Uddrag fra designkanon-udvalgets begrundelse).

 

Klaus Nørregaard-Madsen har lavet paradigmatisk materiale i forbindelse med disse tre stole.

 

Tekster

Introduktionsteksterne er forfattet af Klaus Nørregaard-Madsen, og skrevet som optakt til opgaverne.

 

Bindesbøll - Aagaard Andersen – Panton

Kort introduktion til de tre designere.

 

Stil og epoke

Introduktion til designernes historiske tilhørssted.

 

Designanalyse

Introduktion til designanalysen i forbindelse med Thorvald Bindesbøll, Gunnar Aagaard Andersen og Verner Panton stole.

 

Vejledning/opgaver

I disse undervisningsforløb får eleverne mulighed for at møde tre designere, som er blevet fundet betydningsfulde nok til at være med i den danske kulturkanon: Thorvald Bindesbøll, Gunnar Aagaard Andersen og Verner Panton. Udgangspunktet, men ikke genstanden, for undervisningsforløbet er tre stole skabt ud fra tre forskellige synsvinkler på design.

 

Formålet med undervisningsopgaverne set som helhed er, at eleverne, foruden at stifte bekendtskab med tre vigtige personligheder i dansk designhistorie og deres værker, lærer at bruge denne viden aktivt i forhold til begrebet design og egen designpraksis.

 

Opgaverne retter sig primært mod Design B som studieretningsfag på HTX, og der er i opbygningen lagt stor vægt på interdisciplinært samarbejde med fag som dansk, samfundsfag og teknologihistorie.

 

Opgave 1: Bindesbøll - Aagaard Andersen – Panton

Eleverne undersøger de tre designeres oprindelse, designmæssige position, deres værk og eventuelle betydning for efterfølgende generationer af designere.

 

Opgave 2: Bindesbøll - Aagaard Andersen – Panton

Eleverne visualiser forarbejdningsmæssige detaljer

 

Opgave 3: Bindesbøll - Aagaard Andersen – Panton

Eleverne visualiser undersøgelsen træets formmæssige muligheder.

 

Opgave 4: Bindesbøll - Aagaard Andersen – Panton

Eleverne undersøger stole, hvor teknologiske nyskabelser udnyttes

Forløbet kan indgå som delopgave i et AT forløb om ”tradition og brud”<link til tradition og brud>

 

Opgave 5: Stil og epoke

Eleverne opfordres til at undersøge designernes designhistoriske ståsteder.

 

Opgave 6: Designanalyse B

 

Opgave 7: Designanalyse C

En samling paradigmatiske analytiske spørgsmål (Formanalyse, social- og kulturhistorisk analyse, antropologisk / etnografisk analyse) for B- og C- niveau elever.

 

Opgave 8: Designpraksis

Et møbelprojekt.

 

 

 

 

Se også kulturkanonens hjemmeside.

 

Klaus Nørregaard-Madsen