Kulturkanon i undervisningen
 

Abort

Et centralt tema i Soldaten og Jenny er fosterfordrivelsesdebatten. Eller sagt på en mere nutidig måde: Spørgsmålet om fri abort.

 

Da Soldaten og Jenny fik premiere i 1947 var det ulovligt at fremprovokere en abort.

Den legale abort blev først indført i Danmark ved lov i 1973. Det betød at kvinder over 18 år kunne få foretaget abort frem til udgangen af 12. svangerskabsuge.

 

Tidligere havde der været meget alvorlige straffe for abort eller ”fosterfordrivelse”, som det kaldtes. Frem til 1866 havde der været dødsstraf for abort. Det blev dog sjældent brugt, og den i stedet idømte fængselsstraf blev langsomt formindsket i praksis. Da straffeloven blev revideret i 1930 var straffen nedsat til to års fængsel eller hæfte. Optakten til lempelserne var i Danmark som i den øvrige vestlige verden præget af hidsige diskussioner. Nogle læger valgte at foretage aborter på kvinderne frem for at overlade dem til kvaksalvere. Nogle fik fængselsstraffe, men dommene viste, at nævningenes holdning til spørgsmålet var en anden end den officielle. Kort sagt gik mange i befolkningen ind for en lempelse af loven, forhold som førte til de første få, men lovlige aborter i 1939. I den næste lov fra 1956 blev det muligt at få abort også af sociale grunde. Den ændrede praksis og befolkningens krav om legal abort førte til, at legal abort før 12. svangerskabsuge blev indført i 1973.

 

Læs mere på: http://www.leksikon.org

Se også materialet på kulturkanonens hjemmeside.

 

Kilder:

www.leksikon.org (abort)