Kulturkanon i undervisningen
 

Undervisning 4

”Den lille Havfrue” i illustrerede udgaver

Mange illustratorer har gennem tiden illustreret H.C. Andersens eventyr.

I H.C. Andersens samtid blev eventyrene illustreret af Lorenz Frölich og Vilhelm Pedersen. Deres sort-hvide illustrationer finder man stadigvæk i forskellige samlede udgaver af H.C. Andersens eventyr. [vi kan fremskaffe billeder af Vilhelm Pedersen]

 

I nyere tid er ”Den lille Havfrue” bl.a. blevet illustreret af kendte danske illustratorer som Ib Spang Olsen og Svend Otto S. En illustration er altid en fortolkning af teksten, men både Ib Spang Olsen og Svend Otto S. er klassiske illustratorer, som forholder sig loyalt til teksten ved i en naturalistisk streg at gengive bestemte situationer, som er beskrevet af forfatteren.

 

”Den lille Havfrue” er også blevet fortolket mere abstrakt. For eksempel har billedkunstneren Per Kirkeby lavet abstrakte illustrationer til dette eventyr.

 

Grundskolens indskoling

På de yngste klassetrin vil det være oplagt at finde forskellige illustratorers udgave af den samme scene. (se listen under Grundskolens overbygning) Lad eleverne drøfte forskellene. Hvad kan de bedst lide? Hvorfor? Passer billedet til teksten? Til elevernes egen forestilling?

 

Klassen kan lave en udstilling af illustrationer eventuelt suppleret med elevernes kommentarer sat op under illustrationen.

 

Grundskolens mellemtrin

Eleverne kan sammenligne forskellige illustrationer af den samme scene (se listen under grundskolens overbygning).

Hvilken teknik har illustratoren brugt? Hvilke muligheder giver det rent maletekniske, og hvilken forskel gør valget af stil og teknik?

Ligeledes ville en drøftelse af, om illustratoren forholder sig loyalt til teksten eller digter med/til være relevant.

 

Grundskolens overbygning

Der findes et hav af illustrationer til ”Den lille Havfrue”. Herunder er nævnt et udvalg af de interessante illustrerede udgaver, som muligvis findes på skolebiblioteket. Det vil være oplagt at hente en samling billedbøger og andre illustrerede udgaver ind i klassen og sammenligne dem.

 

Illustrationerne er forskellige i perspektiv, streg, farvevalg, valg af teknik osv. Diskutér, hvorfor illustratorerne har valgt, som de har gjort, og hvilken fortolkning de dermed giver teksten.

  

Danske illustratorer:

 • H.C. Andersen: Den lille havfrue, illustreret af Gustav Hjortlund, Flensteds forlag 1959
 • H.C. Andersen: H.C. Andersens eventyr, illustreret af Ib Spang Olsen, Gyldendal 1992/1998
 • H.C. Andersen: Den lille havfrue, raderinger af Lars Bo, Carlsen 1995
 • H.C. Andersen: Den lille havfrue og andre eventyr, illustreret af Svend Otto S., Carlsen 1997
 • H.C. Andersen: Den lille havfrue, illustreret af Esben Hanefelt Kristensen, Sesam 2001

 

Udenlandske illustratorer:

 • H.C. Andersen: Den lille havfrue, illustreret af Laszlo Gal, Forum 1983
 • H.C. Andersen: Den lille havfrue, illustreret af Monika Laimgruber, Høst & Søn 1985

 

Ungdomsuddannelserne

Der findes mange illustrationer til H.C. Andersens eventyr og også til ”Den lille Havfrue”.

Illustrationerne spænder vidt fra meget tekstnære illustrationer der er tro mod handlingen til billedkunstnerens fortolkninger af eventyret.

 

Læsning af illustrationer

Klassen får udleveret et udvalg af illustrationer. Der ligger eksempler på nettet samt i forskellige udgivelser af eventyret.

 

Elevopgaver:

 • Vælg to forskellige illustrationer.
 • Forklar med egne ord hvad I læser i billedet.
 • Skriv historien som I læser ud af billederne.

 

Analyse af illustrationerne:

 • Opstil en liste over de punkter analysen skal omfatte. Brug en billedanalysemodel som udgangspunkt.
 • Analyser illustrationerne.
 • Lav en PowerPoint præsentation, hvor billedet er scannet ind og analysen præsenteret.
 • Lav en kort tekst, hvor I redegør for, hvilke valg I har gjort i arbejdet med billedanalysen.

 

Den kreative:

Med udgangspunkt i analysen af ”Den lille Havfrue” skal I vælge en af opgaverne:

 

1. Vælg et afsnit i eventyret.

 • Lav en tegneserie, der fortæller handlingen. Brug fantasien. Tegn selv, eller find materiale i blade, som kan illustrere jeres tolkning af eventyret.
 • Skriv en begrundelse for, hvordan I har valgt at illustrere og dermed fortolke eventyret.

 

2. Lav en collage, der præsenterer handlingen i eventyret.

 • Skriv en begrundelse for, hvordan I har valgt at illustrere og dermed fortolke eventyret.

 

 

Se også materialet på kulturkanonens hjemmeside