Kulturkanon i undervisningen
 

Undervisning 2

”Den lille Havfrue” - samtalen om teksten

Alle kender H.C. Andersen.

Alle kender en række af hans eventyr.

Alle kan tale med, når H.C. Andersens eventyr diskuteres.

Eventyrene introduceres man for som barn, og de følger en hele livet. Det fascinerende ved dem er, at de taler til en, uanset hvor man er i livet. Man opdager nye vinkler, ser nye muligheder for identifikation, refleksion og erkendelse. Samtalen og analysen af eventyret åbner et vindue til en fascinerende verden med masser af magi, filosofi og kunstnerisk sprog.

 

”Den lille Havfrue” udkom første gang i 1837 i Eventyr, fortalte for Børn, 3. hefte.

 

Grundskolens indskoling

Når eleverne skal møde H.C. Andersens tekst allerede i indskolingen, vil den bedste måde være i form af lærerens fortælling af eventyret. Eller ved højtlæsning af læreren. Ved højtlæsningen vil det være en god ide at have lavet transparenter af illustrationerne fra en af billedbogsudgaverne. Helst i farver. Man kan også scanne illustrationerne ind på computeren. Billederne ledsager oplæsningen.

Ofte vil det være en god ide at lade eleverne høre eventyret to gange.

 

Herefter kan illustrationerne bruges til at genskabe handlingen. Eleverne fortæller selv, hvad der sker i forbindelse med den enkelte illustration.

Man kan læse nogle af H.C. Andersens beskrivelser højt – gerne flere gange, bede eleverne lytte efter detaljer, hvorefter de laver deres egne billeder ud fra beskrivelserne. Elevernes egen billedproduktion kan sammenlignes med Disney-tegnefilmens billeder. Hvorfor er der forskelle?

 

Det vil være oplagt og sikkert også nødvendigt for eleverne at få talt om slutningen på H. C. Andersens eventyr. Hvorfor slutter det sådan, og hvordan kan det forstås?

 

Grundskolens mellemtrin

En oplæsning af læreren vil være en god indgang til arbejdet med eventyret.

Derefter kan eleverne:

Enten vælge det sted i eventyret, som de bedst kan lide og lave en illustration til det.

Billederne sættes op i kronologisk orden.

Eller vælge en 5-10 linjer fra det sted, de synes bedst om i teksten. Eleverne stilles op efter eventyrets kronologi og læser deres valgte sted højt en efter en uden pauser.

 

Nu kan man drøfte, om der var flere elever, der havde valgt samme sted i teksten. Er disse steder specielt vigtige for handlingen, eventyrets personer m.m. Er de valgt på grund af sproget eller beskrivelserne? Disse diskussioner vil være et godt afsæt for den videre samtale om teksten og vise læreren, hvad eleverne har været optaget af i eventyret.

 

Man kan inddrage Jens Okkings oplæsning af eventyret. I forbindelse med HCA-året 2005 blev der udgivet en cd-samling med samtlige eventyr læst af Jens Okking (forlaget Permild & Rosengreen). Samlingen findes på de fleste Amtscentre og folkebiblioteker.

Eleverne kan også selv øve sig i at læse udvalgte passager af eventyret op. Giver det ny forståelse, når man har hørt andre læse tekststedet op?

 

Det vil være oplagt at drøfte slutningen af eventyret, eventuelt sammenlignet med Disneys udgave. Hvordan forstår eleverne H.C. Andersens slutning?

 

Grundskolens overbygning

”Den lille Havfrue” egner sig både til oplæsning og genfortælling, analyse og fortolkning.

 

En måde at komme ind i teksten på er at lade eleverne illustrere en eller flere situationer fra teksten og dernæst lade dem forklare, hvorfor de har valgt at illustrere, som de gør.

 

I den egentlige tekstanalyse kan fx indgå en diskussion af eventyrgenren, af handlingsforløbet, en modsætningsanalyse, en personkarakteristik, miljøbeskrivelser, analyse af fortælleperspektivet, en sproglig analyse, herunder symbolanalyse (fx også af farvesymbolik).

 

”Den lille Havfrue” handler om selve det at være et individ og have sine egne længsler og behov. Det handler også om forelskelsen, den ulykkelige kærlighed og om selvopofrelsen.

Hovedpersonen i ”Den lille Havfrue” gennemløber en dannelsesproces, som ikke ender som forventet, men er slutningen lykkelig eller ulykkelig?   

 

Ungdomsuddannelserne

 

Analyse af ”Den lille Havfrue”

  • Pararbejde. Arbejdet baserer sig på, at eventyret er læst hjemme.
  • Start med at sætte jer grundigt ind i begrebet genre: Hvad karakteriserer eventyr-genren? Kom bl.a. ind på karakteristikken af forskellige eventyrtyper.
  • Gennemgå eventyrets handlingsforløb sammen. Diskuter meningen med eventyret. Er der et/flere budskaber? Læs analysemodellen på nedenstående adresse.
  • Opstil en analysemodel for ”Den lille Havfrue” - www.opgavebutikken.dk (klik på analysemodeller)
  • Læs Jan Sonnergaards ”Den lille Havfrue” (findes i samlingen: Reisekammeraten og andre H.C. Andersen-historier i nye klæder, Peoples Press 2005). - Diskuter teksten og dens tema.
  • Brug J. Sonnergaards tekst i jeres perspektivering af H.C. Andersens ”Den lille Havfrue”.
  • Aflever en disposition for jeres fremlæggelse.

 

 

Se materialet på kulturkanonens hjemmeside