Kulturkanon i undervisningen
 

Introduktion

DANSK - GRUNDSKOLEN

Undervisningsforslagene til arbejdet med ”Den lille Havfrue” på grundskolens tre niveauer.

relaterer sig til trinmålene for arbejdet med sprog, litteratur og kommunikation, som er beskrevet i Fælles Mål. Faghæfte for dansk (Undervisningsministeriet, 2003).

Se www.faellesmaal.uvm.dk/fag/Dansk/trinmaal_synoptisk.html

 

Forslagene til arbejdet med ”Den lille Havfrue” i ungdomsuddannelserne er henvendt til eleverne.

Undervisningsforslagene kan enten direkte, som de her foreligger, eller i en tilpasset form bruges i den elevaktiverende undervisning – niveau A.

 

H.C. Andersen: ”Den lille Havfrue” (1837)

Materialet til ”Den lille Havfrue” er virtuelt tænkt. Man klikker sig ind på temaoverskrifter, hvorefter man finder en introduktion til temaet og herunder niveauopdelte undervisningsforslag i fire niveauer: grundskolens indskoling (0.-2. klasse), grundskolens mellemtrin (3.-6.- klasse), grundskolens overbygning (7.-10. klasse) og ungdomsuddannelserne. Alle forslag er tænkt i forhold til undervisningen i faget dansk.

 

Undervisningsforslagene til arbejdet med ”Den lille Havfrue” på grundskolens tre niveauer er lærerhenvendte. Forslagene relaterer sig til trinmålene for arbejdet med sprog, litteratur og kommunikation, som er beskrevet i Fælles Mål. Faghæfte for dansk (Undervisningsministeriet, 2003).

Se www.faellesmaal.uvm.dk/fag/Dansk/trinmaal_synoptisk.html

 

Forslagene til arbejdet med ”Den lille Havfrue” i ungdomsuddannelserne er henvendt til eleverne. På dette uddannelsestrin bør elevernes forforståelse om H.C. Andersen være tilstrækkelig til, at de selvstændigt kan søge mere viden. Det er en indlæringsmæssig pointe, at eleverne via egne aktiviteter tilegner sig både konkret viden og kompetencer. Undervisningsforslagene kan enten direkte, som de her foreligger, eller i en tilpasset form bruges i den elevaktiverende undervisning – niveau A.

 

Undervisningsforslagene til grundskolen er udarbejdet af Jørgen Larsen og Anna Karlskov Skyggebjerg.

 

Undervisningsforslagene til ungdomsuddannelserne er udarbejdet af Mette Thomsen og Torben Gravesen.