Kulturkanon i undervisningen
 

Opgave 6

 

BILLEDKUNST - HF, STX

Mål

B-niveau (halvvejs)

 • vælge blandt forskellige metoder og strategier til at løse visualiseringsopgaver i forlængelse af det
 • analytiske arbejde med andres og egne billeder
 • analysere et visuelt materiale ud fra forskellige forskningsbaserede metoder i forhold til analysens fokus (betydningsanalyse / social analyse)

C-niveau (i forenklet form i slutning)

 • løse elementære visualiseringsopgaver i forlængelse af det analytiske arbejde med andres eller
 • egne billeder
 • analysere et visuelt materiale ud fra forskellige forskningsbaserede metoder og samle resultaterne i en konklusion (betydningsanalyse)

 

 

Praktisk forløb: Gruppearbejde om relief

Det praktiske undervisningsforløb tager udgangspunkt i relieffet som gengivelsesstrategi. Her skal eleverne lave en billedfortælling i relief hvor de skal overveje, hvilke elementer i fortællingen der skal fremhæves, om de betydningsmæsssige lag i relieffet, perspektiviske overvejelser o.s.v.

 

Der er flere måder at arbejde med relieffets indhold på. Man kan lade eleverne digte en historie selv, som de skal lave et relief ud fra. En anden måde kan være, at eleverne udvælger et billede, som de vil lave i relief. Her vil man så bevæge sig fra billedfortællingen og over til gengivelse af et allerede lavet motiv.

 

Man kan også arbejde med arkitektoniske elementer og lade eleverne bygge en by eller bygning på og arbejde med at skabe rum ligesom Ghiberti gør det i sine relieffer i Paradisporten i Firenze.

 

I det her undervisningsforløb tages der udgangspunkt i ni allerede forfattede korte historier. Historierne er fra Peter Adolphsens lille novellesamling "Små historier 2" (som mange gymnasier har stående på "dansk-hylden"). Man kan også vælge andre korte historier eller en længere historie, som eleverne plukker elementer ud af.

 

Relieffet laves af karton. Eleverne bestemmer selv, om de vil arbejde med farver, bibeholde det monokrome eller klippe billeder ud fra aviser og blade og sætte på kartonstykkerne. Mellem kartonstykker kan man for eksempel bruge lag af dobbeltklæbende tape til at markere dybden i relieffet.

 

Forløbsbeskrivelse

1. modul

De ni historier læses op af underviseren. Mens historierne bliver læst op, skriver eleverne deres associationer ned på et stykke papir. Der bruges et stykke papir per historie. Herefter inddeles eleverne i de grupper som de skal arbejde i resten af forløbet.

 

I gruppen gennemgår eleverne historierne ved at snakke om de associationer de fik og vælge de historier ud, som de mener, kan egne sig til et relief.

Gruppen vælger endeligt den historie de vil arbejde med og begynder at lave skitser til figurer og andre billedelementer.

 

2. modul

Eleverne skal afgøre, hvordan de vil lave deres relief ved at besvare nedenstående spørgsmål. Eleverne skriver deres beslutninger ned og begrunder, hvorfor de vælger det ene frem for det andet.

 • Skal relieffet være et høj- eller lavrelief eller en kombination af begge?
 • Hvilke figurer og billedelementer er centrale? Skal de markeres på en særlig måde, for eksempel i størrelsesforholdet?
 • Farveholdning: monokrom, collage, farvet papir?
 • Kompositionsprincipper og perspektiv?
 • Hvordan sikrer I at fortællingen og betydningen af denne bliver aflæselig?
 • Hvordan skabes der sammenhæng mellem de forskellige figurer?
 • Billedramme?
 • Symboler?

 

3. modul og fremefter

Grupperne arbejder med udfærdigelse af relieffet.

 

Sidste modul

Grupperne præsenterer deres relief for resten af holdet, og fortæller om de overvejelser de har gjort sig, og vurderer om resultatet er blevet som de først havde tænkt, om de har lavet ændringer undervejs, hvorfor de valgte netop den fortælling frem for en af de andre.

 

Litteratur og links

 • Om betydningsanalyse og ikonografi/ikonologi: Andersen, Henrik Scheel  og Laursen, Ole: Billedkunst – metode, kronologi, tema, Systime 2006, pp. 62 – 70. - Egnet til brug i undervisningen

 

Se eventuelt teksten 'Relieffet som skulpturtype'.

 

Rikke Bergmann Johansen