Kulturkanon i undervisningen
 

Opgave 5

BILLEDKUNST - STX, HF

Mål

  • B-niveau (halvvejs): At analysere et visuelt materiale ud fra forskellige forskningsbaserede metoder i forhold til analysens fokus (betydningsanalyse / social analyse)
  • C-niveau (i forenklet form i slutning): At analysere et visuelt materiale ud fra forskellige forskningsbaserede metoder og samle resultaterne i en konklusion (betydningsanalyse)
 

 

 

Teoretisk undervisningsforløb: Den betydningsanalytiske synsvinkel

 

Introduktion til den betydningsanalytiske synsvinkel

Gennem en eksemplarisk analyse af J. F. Willumsens Det store Relief introduceres eleverne til den ikonografiske analyses tre niveauer. Eleverne har forinden læst om betydningsanalyse og ikonografi i Billedkunst, pp. 62 – 70 (se litteraturliste nedenfor) samt eventuelt teksten om relieffet fra denne rapport.

 

Gruppearbejde

Eleverne inddeles i grupper á tre til fire. Hver gruppe skal nu analysere et relief efter den ikonografiske metode.

Følgende spørgsmål stilles til alle grupper:

  • Lav en præ-ikonografisk beskrivelse af relieffet, hvor I nøje beskriver elementerne i relieffet og hvordan disse hænger sammen. For at fuldføre denne analyse er det nødvendigt at I læser lidt om den kunsthistoriske periode, hvorfra relieffet stammer.
  • Lav en ikonografisk analyse af relieffet, hvor I identificerer figurerne i relieffet og deres betydning i billedfortællingen samtidig med at symbolerne i billedet afdækkes.
  • Lav en ikonologisk tolkning af relieffet, hvor I sætter relieffet ind i den samtid det er lavet i, og forsøger at forklare på hvilken måde motivet kan være et udtryk for en bestemt holdning, som kunstneren har forsøgt at få frem.

 

Forslag til billede- og tekstmateriale til gruppearbejde

Det er muligt at lade flere grupper arbejde med det samme materiale, ligesom det er muligt at vælge nogle af reliefferne fra.

Nicola Pisano: Bebudelsen, fødslen og hyrder, 1260. Marmorrelief fra prædikestolen i Dåbskapellet/Baptisteriet i Pisa, Italien.

 

Lorenzo Ghiberti: Beretningen om Josef, 1425 – 1452. Detalje fra Paradisporten, Dåbskapellet/Baptisteriet i Firenze, Italien.

 

J. F. Willumsen: Jotunheim, 1892 - 93

 

Roy Lichtenstein: Wall Explosion II, 1965

 

Helen Chadwick: Eroticism, 1990

 

Tracy Emin og Sarah Lucas: The Last Night of the Shop 3.7.93, 1993

 

Opsamling

Grupperne fremlægger deres analyser for resten af holdet.

 

Se eventuel teksten 'Om Det Store Relief'

 

Rikke Bergmann Johan