Kulturkanon i undervisningen
 

Introduktion til opgaverne

Oprindelig skulle relieffet hænge på en barvæg i Chicago, men det skulle ikke blot forskønne baren, det skulle også være til eftertanke. Relieffets dobbeltrolle gør det meget velegnet til undervisningsbrug.

 

Frants Mathiesen (grundskolen) og Rikke Bergmann Johansen (gymnasiale uddannelser)  har skrevet indledende tekster samt undervisningsforløb, som tager udgangspunkt i Det store relief.

 

Tegningerne er lavet af Frants Mathiesen.

 

 

Opgaver

Grundskolen

I stedet for opgaver har Frants Mathiesen valgt at forbinde forskellige figurer i relieffet med spørgsmål, som også vedkommer elever i 2. eller 3. klasse. Willumsen relief bliver derved oplæg til at spekulere over livet. Willumsen ville nok være meget tilfreds med denne anvendelse af hans kunstværk.

 

Frants Mathiesen skriver:

  1. Introduktion, mine intentioner Jeg forsøger at ”oversætte” Willumsens intentioner til spørgsmål til skoleeleverne. Jeg vil fastholde Willumsens udviklingsforestillinger, hvor jeg ser en parallel til f.eks. Pogemon og andre fantasi – universer, hvor figurerne skal igennem forskellige udviklinger ligesom det er tilfældet med baggrundens figurer i relieffet. Jeg vil også gerne videreføre Willumsens forgæves forsøg på at finde og udtrykke fællesmenneskelige idealer, fordi det er en problemstilling, der er skærpet i dag.
  1. Baggrunden for spørgsmålene er mine forestillinger om nutidige børns begrebsverden udfra de tre modsætningspar: dreng og pige (svagheden og den krigeriske kvindefigur), forstand og følelse (de to store figurer) og ung og gammel eller fortid og fremtid (arbejderen og kvinden + det unge par). Selvom Willumsens kontekst for at fremstille disse modsætningspar var en anden, så rummer de  ligeså store udfordringer for børn i dag, som de gjorde for Willumsen. Jeg lader relieffets figurgrupper stille spørgsmål til børnene som skal få dem til at tænke over sig selv. Denne tilgang er inspireret af mine erfaringer med formidling af samtidskunst, som ikke rummer en objektiv betydning, men hvor betydning opstår gennem iagttagerens refleksion og selvreflksion. Eleverne kan selv klikke sig frem til spørgsmålene og besvare dem. Herved udvikler de sig, men på en mere åben måde end Pogemon figurer. Det tror jeg godt man kan tale med børnene om. Baggrundsstoffet og billedanalysen har jeg skrevet i et enkelt sprog, men det er op til læreren hvordan dette stof skal formidles og om det skal ske før eller efter besvarelsen af spørgsmålene.

 

 

Opgave 1: Jens Ferdinand Willumsen (1863 - 1958): Det store relief

Relieffet præsenteres som en rejse gennem livet.

 

Opgave 2: Kvinde & mand

Kvinden i mandetøj og manden i kvindetøj giver anledning til at spekulere over mande og kvinderoller.

 

Opgave 3: Vi er tit uvenner men vi kan ikke undvære hinanden

Forstand placeres overfor følelse som had / kærlighedsforhold.

 

Opgave 4: Ung/gammel

En samtale mellem de unge og de gamle.

 

Gymnasiale Uddannelser

Rikke Bergmann Johansen har udviklet et teoretisk og et praktisk undervisningsforløb til gymnasiale uddannelser.

 

Opgave 5: Teoretisk undervisningsforløb: Den betydningsanalytiske synsvinkel 

Opgaven er et godt eksempel på Panofskys analyse metode. I opgaven undersøges Det store Relief grundigt, tages andre billeder i brug på tværs af kunstens historie.

 

Opgave 6: Praktisk forløb - Gruppearbejde om relief

Eleverne udvikler et relief på grundlag af ni historier skrevet af Peter Adolphsens.