Kulturkanon i undervisningen
 

Idébank til materiale

Dette afsnit skal ses som en idébank til videre arbejde med Willumsen, billedfortællinger og relieffet. Det er en række forslag som kan videreudvikles til andre undervisningsforløb. Ideerne er opstillet punktvis og er beskrevet ganske kort:

 

Willumsen og Det store Relief

I forbindelse med arbejdet med Det store Relief kunne man gå mere i dybden med de filosofiske tanker der antydes i værket. Som det nævnes under afsnittet om Det store Relief, er der grund til at tro, at Willumsen har arbejdet med yin og yang-begrebet. Dette kunne man arbejde videre med og dermed lægge en filosofisk synsvinkel på sin analyse af værket. I den forbindelse kan man endvidere arbejde med Jungs typologier, der også indeholder tankerne om menneskets forskellige sider.

 

Willumsen og billedrammen

Willumsen har jo som bekendt arbejdet meget med billedrammen og i den forbindelse berørt relieffet i flere af sine værker, f.eks. Jotunheim. Man kunne i et undervisningsforløb tage fat i, hvordan billedrammen af flere kunstnere bruges som en del af billedet. Forløbet kunne dreje sig isoleret om Willumsen eller udvide det til at omhandle andre kunstnere.

 

Andre billedfortællinger

Tager man fat i emnet billedfortællinger kan man inddrage både andre relieffer, gotisk arkitektur, kalkmalerier, altertavler, installationskunst og m.m. og arbejde med, hvordan en fortælling skabes og hvordan fortællingens forskellige elementer kommer frem i kunstværket. Hvordan får kunstneren historien formidlet til beskueren og skal denne gøre noget bestemt eller stå et bestemt sted for at forstå fortællingen.

 

Rikke Bergmann Johansen