Kulturkanon i undervisningen
 

Introduktion til teksterne

 

Perspektiverende tekster

Grundskolen

Efter de første introducerende artikler fortæller Frants Mathiesen i tre tekster om relieffet. Artiklerne kan læses af eleverne efter 7. men de kan med lærerens hjælp bruges fra 5. klasse.

 

Introduktion til Willumsen

Frants Mathiesen gør rede for de valg, som han har truffet i forbindelse med at oversætte ”Det store relief” for skoleelever

 

Kanonudvalgets begrundelse

 

Billedanalyse af Willumsens ”Det store Relief”

En levende og associativ beskrivelse af Willumsens relief.

 

Genre

Relieffet er ikke religiøst og heller ikke nationalt. Hvad kan så have været målet med relieffet?

 

Baggrund

Fortællingen om relieffets tilblivelse.

 

Gymnasiale Uddannelser

Teksterne til gymnasiale uddannelser er inddelt i tre afsnit, som omhandler relieffet som skulpturtype, Willumsens ”Det store Relief”, og til sidst nogle ideer til perspektivering af emnet.

 

Kort om relieffet som skulpturtype

Det første afsnit om relieffet som skulpturtype er en kort tekst, der forklarer, hvad et relief er. Teksten er rettet mod elever og kan evt. bruges i en undervisningssammenhæng.

 

Om 'Det store Relief'

Afsnittet "Om Det store Relief" er inddelt i to underafsnit, som primært henvender sig til undervisere og er uddybende tekster om relieffet og de tanker, som Willumsen gjorde sig i forbindelse med udarbejdelsen af dette. Fokus er lagt på Willumsens skitsearbejde og processen frem mod det endelige værk.

 

Idébank til materiale

Tredje afsnit er ligeledes inddelt i to underafsnit, der indeholder forslag til et teoretisk og et praktisk undervisningsforløb. Sidste afsnit skal ses som en idébank, hvor der er nogle ideer til perspektivering af emnet.

Alle afsnit afsluttes med en litteraturliste og linksamling, hvor der er markeret hvilket materiale, der er egnet til elever.