Kulturkanon i undervisningen
 

Introduktion

DANSK - STX, HF, HHX, HTX

Mål

  • Analyse og fortolkning (værklæsning)
  • Dansk litteratur med perspektiv til verdenslitteraturen
  • Samspil mellem litteratur, kultur og samfund

 

 

Nedenstående tekster er rettet mod dansklærerne i de gymnasiale danskfag og har som formål at inspirere til at inddrage Vintereventyr i danskundervisningen samt at pege på mulige undervisningsforløb. Teksterne indeholder en præsentation af værket, en række forslag til sorteringer i det og til læsninger af udvalgte dele.

 

Man kan i danskundervisningen komme til Karen Blixen og Vintereventyr ad forskellige veje. Litteraturhistorisk, periodemæssigt, genremæssigt, forfatterskabsmæssigt eller måske blot i forbindelse med en friere værklæsning. I artiklen er der lagt op til den direkte værkslæsning. Synspunktet er, at selvom nogle elever sikker kender noget til Karen Blixen i forvejen, så vil det være mest frugtbart at gå direkte ombord i samlingens historier for så siden hen at sætte værket og dets fortællinger i perspektiv.