Kulturkanon i undervisningen
 

Undervisningsforløb E

MEDIEFAG - STX

B- niveau

- anvende filmsprogets terminologi i forbindelse med analyse af film

- anvende forskellige analysemetoder

- anlægge et historisk, kulturelt og samfundsmæssigt perspektiv på film

 

Fra Dreyer til Trier

(Mediefag, dansk, engelsk, samfundsfag, historie, drama, billedkunst, religion)

 

Lidende kvinder

  • Har man sagt Carl Th. Dreyer, er man i samme åndedrag også nødt til at nævne hans største fan, den danske filminstruktør Lars von Trier.
  • Anne, som mod slutningen af Vredens Dag isoleres og udstødes af det strenge samfund, minder i den grad om Lars von Triers lidende kvinder. F.eks. Bess i Breaking the Waves (1996), som foregår i et konservativt landsbysamfund i Skotland styret af en moralsk streng kirke, der som i Dreyers film er fanatisk og undertrykker kærlighed, ungdommelig seksualitet og samfundets outsidere og skæve eksistenser.
  • Kærligheden har svære kår i 1600-tallet. Hvorfor blev og bliver normale instinkter og en seksuel livslyst sidestillet med djævelskab?
  • Generationskløften i Vredens Dag er tydelig, idet Anne og Absalon aldersmæssigt og mentalt kommer fra to diametralt forskellige verdener.
  • Kirkens hykleri og dobbeltmoral i 1623. Hvordan bruges den strenge moral som et våben? Sammenlign de sortklædte præster i Vredens Dag med menigheden i Breaking the Waves, hvor der ikke er plads til megen glæde og spontanitet.
  • Ofres Bess som en slags Jesus-figur for andres synder? Er hun for god akkurat som Anne?
  • Den naturlige seksualitet ses både som noget syndigt i Vredens Dag og Breaking the Waves. Er der på det område sket en udvikling siden 1623? Hvorfor, hvorfor ikke?

 

Se også materialet på kulturkanonens hjemmeside.