Kulturkanon i undervisningen
 

Opgave 3

 

 

DESIGN htx - B

Mål

  • Analysere og diskutere design som proces og som resultat
  • Analysere design ud fra produktionsmæssige, samfundsmæssige, økonomiske, historiske, kulturelle, miljømæssige og etiske kriterier
  • Analysere og vurdere design ud fra rumlige, materialemæssige, konstruktionsmæssige, teknologiske og æstetiske kriterier
  • Perspektivere design ud fra formmæssige, funktionelle og kommunikative kriterier.

 

Opgave: alternative kanonværker

 

 

 

Her følger i uddrag nogle kanoniserede værker indenfor design og arkitektur med tilhørende forslag til et andet  eksempel. Eleverne skal først og fremmest kunne designanalysere værket plus det andet eksempel, men de bør også kunne drage paralleller og ”trække tråde” mellem de to.

I kolonne tre er blot anført nogle få af mange mulige tværfaglige berøringsflader

 

  • I vælger hver især et kanonværk og finder nogle andre ikke kanoniserede værker/designs, som på en eller anden måde har fællestræk med det først valgte værk.
  • I laver designanalyser af værkerne.
  • I afleverer en skematisk opstilling, hvoraf det fremgår, hvilke ligheder og forskelle, der er mellem jeres to udvalgte værker/designs.
  • I skemaerne kan det aflæses, hvilke rumlige, formgivningsmæssige, funktionsmæssige, konstruktionsmæssige og kommunikative elementer værkerne indeholder, samt hvilket hovedgreb, I mener, designeren har anvendt i designprocessen.
  • I fremlægger analyserne for klassen.

 

 

Kulturministeriets kanon for Design og Kunsthåndværk

Værk fra kanon

(elevens eget valg)

Et andet eksempel

(elevens eget valg)

Tværfaglige berøringsflader

Flora Danica, 1752-1803

Carl von Linné s notesbøger

 

Biologi

(om metode)

Billedkunst

(akvarel)

Informationsteknologi (datasystematisering) Videnskabsteori

(indgår i studieområde)

 

PH´s skærmsystem, 1925-

 

Diverse plagiater og kopier af PH lamper

 

Fysik

(om lyset)

Dansk

(PH og dansk kultur)

Erhvervsøkonomi

(love og regler)

Testel, Gertrud Vasegaard, 1956

Japansk teceremoni og ”tedrikningskult” i England 

International teknologi og kultur (kulturbestemte ritualer)

Erhvervsøkonomi

(handelsetik og ”fair trade”)

Gedser Forsøgsmølle, 1957

Vestas´ møller

Samtidshistorie

Teknologi

(miljøvurdering)

Fysik

(kræfter)

Samfundsfag

(energipolitik, eksport etc.)

Erhvervsøkonomi (konkurrenceparametre)

Polyetherstol, Gunnar Aagaard Andersen,1964

”fatboy” sækkestolen

Kemi

(om skadelige stoffer)

Biologi

(anatomi)

 

 

Designrådets bud på en (alternativ) designkanon

Værk fra Designrådets kanon

 

Et andet eksempel

Tværfaglige berøringsflader

Bæltespænde, Georg Jensen, 1903

“Pilgrim” smykker

International teknologi og kultur

(udsmykning af  kroppen)

Teknologi (unika/masseproduktion)

Dansk

(fokusering på individet)

LEGO klodsen, 1949-58

Panton-stolen, 1967

(figurerer ligeledes som et af Designrådets bud)

Teknologi

(produktionsmetode)

Billedkunst

(om monokrom farveholdning)

Matematik

(antal af  muligheder og kombinationer)

Fysik

(kræfter)

 

 

Kulturministeriets kanon for Arkitektur

Værk fra kanon

 

Andet eksempel

Tværfaglige berøringsflader

Hover Kirke, Ringkøbing, 12. århundrede

Corbusiers kapel i Ronchamp

Idéhistorie

(katolicisme og reformation)

Dansk

(kulturhistorie)

Psykologi

(”når sindet skal stemmes til andagt”)

Lægeforeningens boliger i København, 1854-56

M. Bindesbøll og V. Klein

 

Kolonihavebevægelsen i Danmark

Dansk

Samfundsfag

(boligpolitik)

Biologi

(sygdomsbekæmpelse)

Århus Rådhus, 1937-42

Arne Jacobsen og Erik Møller

 

Århus Musikhus 

(kan evt. suppleres med

udbygningen på Københavns  havnearealer)

 

Samfundsfag

(brugerdeltagelse i planlægnings- og beslutningsprocessen før og nu)

Geografi

(lokalplaner og egnsudvikling)

 

Anne Friis