Kulturkanon i undervisningen
 

Opgave 2

 

 

DESIGN HF - C

Mål

C niveau:

 • identificere et designproblem og gennemføre en designproces
 • foretage, dokumentere og begrunde valg i en designproces
 • være i stand til at bevæge sig mellem praksis og teori, det abstrakte og det konkrete, mellem helhed og detaljer, mellem det det kendte og det endnu ukendte.

 

 

EN BRO (del 2) - design og planlægning af fysiske omgivelser

I forlængelse af opgave 1 med arkitekturkanonen og Dissing + Weitlings Østbro (se kulturkanonens hjemmeside), er det nu blevet din tur til selv at designe en bro.

 

Opgaveformulering

Der skal tages udgangspunkt i en realistisk situation i  denne designopgave

– altså ikke noget med at ”opfinde en bekvem beliggenhed og digte nogle formidable drømmeomgivelser”!

 

Find derfor allerførst et sted i lokalområdet, hvor du mener, at en bro kan gøre en forskel.

(Alternativt kan klassen og/eller underviseren i fællesskab finde to eller flere velegnede steder)

 

Placeringen af din bro og dens ”eksistensberettigelse” kan tage udspring i enten 1 eller 2

som er:

 1. En funktionel problemløsning - altså etablering af forbindelse mellem punkt A og punkt B af rationelle årsager
 2. En ”rendyrket” oplevelse

 

Uanset om du vælger 1 eller 2, så handler det om, at du med dit design skal vise og dokumentere, at du har designet broen med en bevidst holdning til form, rum, funktion, konstruktion og de eventuelle signalværdier.

 

Her følger nogle forslag til mulige oplæg til projektet:

Forslag til broer du kan arbejde med:

 • En bilbro, der afhjælper uhensigtsmæssige trafikale forhold
 • En gangbro, der sikrer børns skolevej
 • En cyklistbro, der adskiller cykler og biler
 • En bro, der skaber kortere afstand mellem to adskilte områder
 • En bro i anlægget, som inspirerer til romantiske stunder
 • En bro på torvet, som udsmykning og ellers ”bare for sjov”
 • En idyllisk bro i plejehjemmets have, som genskaber minder om svundne tider
 • En fantasifuld bro i børnehaven, som også er et ”motorisk træningsredskab”
 • En bro/en platform, hvor det er trygt og godt at stå og fiske
 • En bro/et vadested, som sikrer naturvandrere mod våde fødder på skovstien
 • Osv. osv.

 

Briefing/hovedgreb

Når du har valgt et sted og den bro, du vil arbejde med, skal du formulere dit hovedgreb.

 

Som en forklaring til ”fænomenet” hovedgreb, kan følgende eksempel måske være til nytte:

Lad os antage, at du har valgt at designe ”En idyllisk bro i plejehjemmets have, som genskaber minder om svundne tider”.

 

Beboerne på plejehjemmet har et langt liv bag sig. Det er naturligvis meget forskellige mennesker, men de fleste af dem har helt sikkert været fælles om at opleve både økonomisk smalhals, 6 dages arbejdsuge af 12 timer pr. dag, de første storfilm fra USA med Fred Astaire og Ginger Rogers, Marguerite Viby, besættelsen,

Morten Korch, markedspladser, Bakken og et helt anderledes familiemønster end det, vi kender til i dag.

Er der nogle fællestræk i hele denne opremsning? Måske!

 

Din opgave er nu, at finde ud af, hvordan broen skal designes for netop at signalere idyl og genskabe minder. Du skal med andre ord finde et hovedgreb.

 

Nogle af plejehjemsbeboerne har på trods af et sparsomt liv, identificeret sig med ”storslåede dansefilm”, festivitas og glamour.

 

Dit hovedgreb kan nu være, at din bro skal associere til frihed, fest og fejende, forrygende dansekjoler.

Designet skal udtrykke en vis ekstravagance, og broen bliver derfor fuld af ekspressive linier, dynamik, lethed og måske nogle iøjnefaldende farver

 

Andre plejehjemsbeboere har lagt deres hjerte i Morten Korch´s hjemstavnsromantik. Med lige så god ret kan dit hovedgreb derfor være, at du vil bringe ro til trætte mennesker, som har ydet deres.

 

Derfor vælger du, at din bro skal udstråle tryghed, ”rødder, som er solidt plantet i den danske muld” og noget med grundmurede firelængede proprietærgårde.

Designet skal udtrykke soliditet, ”ægthed og fornuft” i materialevalget, og dit hovedgreb bliver derfor, at broen skal udføres i gedigne materialer (egetræ, tegl etc.) og måske med en ”bindingsværkslignende” konstruktion og bemaling.

 

Aflevering:

 • Du skal lave en model eller en 3D fremstilling.

 • Desuden skal du visuelt gøre rede for, hvordan din bro er indarbejdet og indgår på det valgte, aktuelle sted. (gerne med personer, som viser skalaen)

 • Desuden afleveres en idébeskrivelse, hvor du kort redegør for dit hovedgreb og designprocessen.

 

Formidling: Eventuelt en udstilling af modeller og tegninger

 

Tidsplan: 15 timer

 

NB: Husk at gemme alt vigtigt materiale i din portfolio

 

 

Anne Friis