Kulturkanon i undervisningen
 

Opgave 1

 

 

DESIGN HF - C

Mål

 • analysere og vurdere design som proces og resultat
 • analysere design ud fra kontekstuelle parametre

 

Arkitekturkanon – Østbroen (del 1)

 • design og planlægning af fysiske omgivelser
 

 

 

Med udgangspunkt i Dissing + Weitlings kanoniserede Østbro (se kulturkanons hjemmeside) skal du arbejde med

design og planlægning af fysiske omgivelser.

 

I din opgavebesvarelse bør du være opmærksom på at nedenstående elementer har ligeværdig betydning:

 • arkitekturen (her selve designet/broen),
 • landskabsarkitekturen (her den specifikke placering/stedets ”præmisser”/broen i det landskabelige rum)
 • de planlægnings- og samfundsmæssige aspekter (her broens betydning for den almindelige dansker, for staten og evt. for Danmarks renommé)

 

 

Designanalyse

Analyser følgende:

 • Form; herunder størrelses- og proportionsforholdet mellem vejbane, stålkabler og pyloner

 • Rum; herunder den rumlige oplevelse af at køre på selve broen (jf. evt. TV 2´s reklamer for Storebæltsforbindelsen med ”Ib & Ib på eventyr”)

 • Funktion; herunder om hvorvidt Østbroens funktion adskiller sig fra andre lignende vejbroers funktion (eksempelvis Vejlefjord broen)

 

Supplerende punkter:

 • Kommunikation
 • Æstetik
 • Identitet

 

Du har nu analyseret og beskrevet nogle af de væsentlige områder, der vedrører broens designmæssige beskaffenhed.

 

Kontekst

Herefter skal du sætte designet/broen ind i en kontekst, hvilket på almindeligt dansk blot betyder, at du skal relatere designet/broen til ”virkelighedens verden” – altså sætte det ind en større sammenhæng.

 

Undersøg og vurder derfor følgende:

 • Miljø; herunder om der har været problemer med økosystemet under opførelse og brugen af broen, og om eventuelle påsejlinger har haft/kan få miljømæssige konsekvenser

 • Etik; herunder om der har forekommet ”politiske bortforklaringer” vedrørende budgetoverskridelsen, og om du finder det OK, at der er brugerbetaling ved benyttelse af broen

 • Branding; herunder om Kulturministeriets kanonisering af broen er med til at brande Danmark (jf. evt. European Convention for Constuctional Steelworks præmiering)

 

Supplerende punkter:

 • Samfund       
 • Økonomi
 • Teknologi
 • Innovation

 

Aflevering

Klassen og underviseren aftaler den mest hensigtsmæssige afleveringsform.

Det kan eventuelt være

 • Individuelle fremlæggelser
 • Skriftlig aflevering
 • En kombination af en kort præsentation og en skriftlig aflevering

 

Tidsplan: 4 timer

 

NB: Husk at gemme alt vigtigt materiale i din portfolio

 

 

Anne Friis