Kulturkanon i undervisningen
 

Introduktion

ØSTBROEN, STOREBÆLT, 1991-98 - Dissing og Weitling

Det sker uhyre sjældent, at arkitekter eller alle andre, som har med designprocesser at gøre, sådan lige ”ryster et hovedværk ud af ærmet”. Smukke og brugbare bygninger, torve, gader, parker, motorveje, broer, brugsgenstande, etc. var næppe blevet til, hvis formgiverne ikke havde både med- og modspil fra mange sider.

I processen inddrages brugere, bygherre, investorer, håndværkere, teknikere, konsulenter og eksperter, der alle supplerer og bidrager med viden og kunnen, som alt sammen indgår i løsningen af opgaven. Sådan har det naturligvis også forholdt sig med tilblivelsen af Dissing og Weitlings meget smukke og spektakulære Østbro (Storebæltsforbindelsen), som blev projekteret og udført over en 10 års periode fra 1988 – 1998 med  AS Storebæltsforbindelsen som opdraggiver.

 

Broen er nu blevet kanoniseret og dermed ophøjet til noget af det ypperste indenfor dansk arkitektur, idet Østbroen er et af de 12 udvalgte værker i Arkitekturkanonen.

 

I læreplanen for design kan læses, at den ”primære undervisningsform er induktiv, således at de faglige praktiske og teoretiske kompetencer tilegnes med udgangspunkt i projektarbejdet. Kompetencerne opnås gennem elevernes erfaringer med egne projekter og gennem beskæftigelse med professionelt udført design.”

Hovedvægten i Anne Friis bidrag er derfor opgaverne. Bortset fra facts om Østbroen og en kort indledning til Broer og Brobygning, vil elevernes valg af teoretiske tekster være afhængige af de valg de foretager sig i projektopgaverne.

 

Om broer og brobygning

Kort indledende tekst om broen som menneskets løsning på at kunne forcere kløfter, havet osv.

 

Østbroen, Storebælt, 1991-98 facts

 

Anne Friis har valgt større projektundervisning som indfaldsvinkel såvel på C som på B-niveau.  De teoretiske opgaver er her tænkt som optakt til disse mere praktiske projektopgaver. Projektopgaverne er formuleret som paradigmatiske eksempler på designundervisning anno 2006.

 

Opgave 1: Arkitekturkanon – Østbroen (del 1)

En analyseopgave om Østbroen, som opfattes som optakt til opgave 2.

 

Opgave 2: En bro (del 2)

Projektopgave på C-niveau. Opgaven kan med fordel anvendes på B-niveau i starten af B-forløbet.

 

Opgave 3: Analyse af kanonværker inden for design og arkitektur

Opgaven opfordrer til at analysere kanonværker (design og arkitektur) sammen med lignende designeksempler.

 

Opgave 4: Designprojekt B

En projektopgave på B-niveau.